Kihagyás

SD-kártya frissítések

A manapság népszerű vezérlőlapok közül sokan olyan bootloaderrel rendelkeznek, amely képes a firmware SD-kártyán keresztül történő frissítésére. Bár ez sok esetben kényelmes, ezek a bootloaderek általában nem biztosítanak más módot a firmware frissítésére. Ez kellemetlen lehet, ha a kártyaolvasót úgy helyezték, hogy nehéz hozzáférni, főleg ha gyakran kell frissíteni a firmware-t. Miután a Klipper eredetileg egy vezérlőre lett égetve, lehetőség van az új firmware átvitelére az SD-kártyára, és a égetési eljárás elindítására SSH-n keresztül.

Tipikus frissítési eljárás

Az MCU firmware SD-kártya használatával történő frissítésének menete hasonló a többi módszerhez. A make flash használata helyett egy segédszkriptet kell futtatni, flash-sdcard.sh. Egy BigTreeTech SKR 1.3 frissítése a következőképpen néz ki:

sudo service klipper stop
cd ~/klipper
git pull
make clean
make menuconfig
make
./scripts/flash-sdcard.sh /dev/ttyACM0 btt-skr-v1.3
sudo service klipper start

Az eszköz helyének és az alaplap nevének meghatározása a felhasználó feladata. Ha a felhasználónak több alaplapot kell égetnie, akkor a Klipper szolgáltatás újraindítása előtt a flash-sdcard.sh (vagy make flash, ha szükséges) programot kell futtatni minden egyes alaplaphoz.

A támogatott alaplapok a következő paranccsal listázhatók:

./scripts/flash-sdcard.sh -l

Ha nem látod az alaplapodat a listában, akkor lehet, hogy új alaplap definíciót kell hozzáadnod a lentebb leírtak szerint.

Fejlett felhasználás

A fenti parancsok feltételezik, hogy az MCU az alapértelmezett 250000-es átviteli sebességgel csatlakozik, és a firmware a ~/klipper/out/klipper.bin címen található. A flash-sdcard.sh szkript lehetőséget biztosít ezen alapértelmezések megváltoztatására. Az összes opciót a súgó képernyőn lehet megtekinteni:

./scripts/flash-sdcard.sh -h
SD-kártya feltöltő segédprogram Klipperhez

használat: flash_sdcard.sh [-h] [-l] [-c] [-b <baud>] [-f <firmware>]
            <device> <board>

pozicionális argumentumok:
 <device>     eszköz soros port
 <board>     alaplap típus

opcionális argumentumok:
 -h       mutatja az üzenetet
 -l       listázza a rendelkezésre álló kártyákat
 -c       csak a flash ellenőrzés/ellenőrzés futtatása (a feltöltést kihagyja)
 -b <baud>    soros átviteli sebesség (alapértelmezett 250000)
 -f <firmware>  a klipper.bin elérési útja

Ha az alaplapod olyan firmware-el égetted, amely egyéni átviteli sebesség mellett csatlakozik, akkor a -b opció megadásával frissítheted:

./scripts/flash-sdcard.sh -b 115200 /dev/ttyAMA0 btt-skr-v1.3

Ha a Klipper alapértelmezett helytől eltérő helyen található készletét szeretnéd égetni, akkor ezt a -f opció megadásával teheted meg:

./scripts/flash-sdcard.sh -f ~/downloads/klipper.bin /dev/ttyAMA0 btt-skr-v1.3

Ne feledd, hogy az MKS Robin E3 frissítésekor nem szükséges manuálisan futtatni az update_mks_robin.py fájlt, és az így kapott bináris állományt a flash-sdcard.sh fájlba táplálni. Ez az eljárás a feltöltési folyamat során automatikusan megtörténik.

A -c opcióval egy ellenőrző vagy csak ellenőrzésre szolgáló műveletet végezhetsz, amellyel tesztelheted, hogy a kártya helyesen futtatja-e a megadott firmware-t. Ezt az opciót elsősorban olyan esetekre szánjuk, amikor kézi bekapcsolás szükséges az égetési eljárás befejezéséhez, például olyan bootloaderek esetében, amelyek SDIO módot használnak SPI helyett az SD-kártyák elérésekor. (Lásd a figyelmeztetéseket alább.) De bármikor használható annak ellenőrzésére is, hogy a kártyára égetett kód megegyezik-e a build mappában lévő verzióval bármely támogatott kártyán.

Óvintézkedések

 • Ahogy a bevezetőben említettük, ez a módszer csak a firmware frissítésére alkalmas. A kezdeti égetési eljárást kézzel kell elvégezni az alaplapra vonatkozó utasítások szerint.
 • Bár lehetséges a soros adatátvitelt vagy a csatlakozási interfészt (pl. USB-ről UART-ra) módosító készlet égetése, az ellenőrzés mindig sikertelen lesz, mivel a szkript nem tud újra csatlakozni az MCU-hoz az aktuális verzió ellenőrzéséhez.
 • Csak az SD-kártya SPI kommunikációt használó alaplapok támogatottak. Az SDIO-t használó alaplapok, mint például a Flymaker Flyboard és az MKS Robin Nano V1/V2, nem működnek SDIO módban. Az ilyen alaplapok azonban általában a szoftveres SPI mód használatával égethetők. Ha azonban az alaplap bootloadere csak SDIO módot használ az SD-kártya eléréséhez, akkor az alaplap és az SD-kártya bekapcsolása szükséges ahhoz, hogy az SPI-ről vissza tudjon állni SDIO módra az újrafrissítés befejezéséhez. Az ilyen alaplapokat a skip_verify engedélyezésével kell definiálni, hogy az égetés után azonnal kihagyható legyen a verify lépés. Ezután a kézi bekapcsolás után újra lefuttathatod pontosan ugyanazt a ./scripts/flash-sdcard.sh parancsot, de hozzáadhatod a -c opciót az ellenőrzés/ellenőrzés művelet befejezéséhez. Példákért lásd az SDIO-val égető alaplapok részt.

Alaplap definíciók

A legtöbb általános alaplapnak rendelkezésre kell állnia, azonban szükség esetén új alaplap definíciót is hozzáadhatsz. Az alaplap-definíciók a ~/klipper/scripts/spi_flash/board_defs.py állományban találhatók. A definíciókat például lexikonban tároljuk:

BOARD_DEFS = {
  'generic-lpc1768': {
    'mcu': "lpc1768",
    'spi_bus': "ssp1",
    "cs_pin": "P0.6"
  },
  ...<further definitions>
}

A következő mezők adhatók meg:

 • mcu: Az mcu típusa. Ez a build konfigurálása után a make menuconfig cat .config | grep CONFIG_MCU. Ez a mező kötelezően kitöltendő.
 • spi_bus: Az SD-kártyához csatlakoztatott SPI-busz. Ezt a kártya kapcsolási rajzából kell lekérdezni. Ennek megadása kötelező.
 • cs_pin: Az SD-kártyához csatlakoztatott chipkiválasztó tű. Ezt a kártya kapcsolási rajzából kell lekérdezni. Ennek megadása kötelező.
 • firmware_path: Az SD-kártyán lévő elérési útvonal, ahová a firmware-t át kell vinni. Az alapértelmezett firmware.bin.
 • current_firmware_path: Az SD-kártyán lévő elérési útvonal, ahol az átnevezett firmware fájl található a sikeres égetés után. Az alapértelmezett név: firmware.cur.
 • skip_verify: Ez egy logikai értéket határoz meg, amely a szkripteknek azt mondja meg, hogy hagyja ki a firmware ellenőrzésének lépését az égetési folyamat során. Az alapértelmezett érték False. Ez az érték True értékre állítható olyan kártyák esetében, amelyeknél az égetés befejezéséhez kézi bekapcsolás szükséges. A firmware utólagos ellenőrzéséhez futtasd újra a szkriptet a -c opcióval, hogy elvégezd az ellenőrzési lépést. Lásd az SDIO kártyákkal kapcsolatos figyelmeztetéseket

Ha szoftveres SPI-re van szükség, az spi_bus mezőt swspi és a következő kiegészítő mezőt kell megadni:

 • spi_pins: Ennek 3 vesszővel elválasztott tűnek kell lennie, amelyek miso,mosi,sclk formátumban csatlakoznak az SD-kártyához.

Rendkívül ritkán van szükség a szoftveres SPI-re, jellemzően csak a tervezési hibás vagy az SD-kártyájuk SDIO módját támogató kártyáknál lesz rá szükség. A btt-skr-pro alaplap definíciója az előbbire ad példát, a btt-octopus-f446-v1 alaplap definíciója pedig az utóbbira.

Egy új alaplap definíció létrehozása előtt ellenőrizni kell, hogy egy meglévő alaplap definíció megfelel-e az új alaplap számára szükséges kritériumoknak. Ha ez a helyzet, akkor egy BOARD_ALIAS adható meg. Például a következő álnév adható hozzá my-new-board álneveként a generic-lpc1768 meghatározásához:

BOARD_ALIASES = {
   ...<previous aliases>,
   'my-new-board': BOARD_DEFS['generic-lpc1768'],
}

Ha új alaplap definícióra van szükséged, és nem tetszik a fent leírt eljárás, akkor ajánlott, hogy a Klipper Közösségi Discord segítségével kérj egyet.

SDIO-val égető alaplapok

Ahogyan a figyelmeztetések is említik, azok az alaplapok, amelyek bootloadere SDIO módot használ az SD-kártyához való hozzáféréshez, az alaplapot, és különösen magát az SD-kártyát ki kell kapcsolni, hogy a fájl SD-kártyára írása közben használt SPI módból vissza lehessen váltani SDIO módba, hogy a bootloader be tudja égetni az alaplapra. Ezek az alaplap definíciók a skip_verify flag-et használják, amely azt mondja az égető eszköznek, hogy álljon le a firmware SD-kártyára írása után, hogy az alaplapot kézzel lehessen bekapcsolni, és az ellenőrzés lépését elhalasztani, amíg ez be nem fejeződik.

Két forgatókönyv van -- az egyik, amikor az RPi Gazdagép külön tápegységről megy, a másik, amikor az RPi Gazdagép ugyanazon tápegységről megy, mint az égetni kívánt alaplap. A különbség az, hogy az égetés befejezése után le kell-e kapcsolni az RPi-t is, majd újra ssh, hogy elvégezhessük az ellenőrző lépést, vagy az ellenőrzés azonnal elvégezhető. Íme példák a két forgatókönyvre:

SDIO programozás RPi-vel külön tápegységgel

Egy tipikus munkamenet az RPi-vel egy különálló tápegységen a következőképpen néz ki. Természetesen a megfelelő eszköz elérési útvonalát és az alaplap nevét kell használnod:

sudo service klipper stop
cd ~/klipper
git pull
make clean
make menuconfig
make
./scripts/flash-sdcard.sh /dev/ttyACM0 btt-octopus-f446-v1
[[[manually power-cycle the printer board here when instructed]]]
./scripts/flash-sdcard.sh -c /dev/ttyACM0 btt-octopus-f446-v1
sudo service klipper start

SDIO programozás RPi-vel ugyanazon tápegységgel

Egy tipikus munkamenet az RPi-vel ugyanazon a tápegységen a következőképpen néz ki. Természetesen a megfelelő eszköz elérési útvonalát és az alaplap nevét kell használnod:

sudo service klipper stop
cd ~/klipper
git pull
make clean
make menuconfig
make
./scripts/flash-sdcard.sh /dev/ttyACM0 btt-octopus-f446-v1
sudo shutdown -h now
[[[wait for the RPi to shutdown, then power-cycle and ssh again to the RPi when it restarts]]]
sudo service klipper stop
cd ~/klipper
./scripts/flash-sdcard.sh -c /dev/ttyACM0 btt-octopus-f446-v1
sudo service klipper start

Ebben az esetben, mivel az RPi Gazdagép újraindul, ami újraindítja a klipper szolgáltatást, az ellenőrzés lépése előtt újra le kell állítani a klipper szolgáltatást, és az ellenőrzés befejezése után újra kell indítani.

SDIO-ból SPI-re lábkiosztás

Ha az alaplap kapcsolási rajza SDIO-t használ az SD-kártyához, akkor az alábbi táblázatban leírtak szerint lekérheted a tűket, hogy meghatározhasd a board_defs.py fájlban hozzárendelendő kompatibilis szoftver SPI tűit:

SD-kártya tű Micro SD-kártya tű SDIO tű neve SPI tű neve
9 1 DATA2 None (PU)*
1 2 CD/DATA3 CS
2 3 CMD MOSI
4 4 +3.3V (VDD) +3.3V (VDD)
5 5 CLK SCLK
3 6 GND (VSS) GND (VSS)
7 7 DATA0 MISO
8 8 DATA1 None (PU)*
N/A 9 Card Detect (CD) Card Detect (CD)
6 10 GND GND

* None (PU) egy nem használt, felhúzási ellenállással ellátott tűt jelez.

Back to top