Kihagyás

Szonda kalibrálása

Ez a dokumentum a Klipperben található "automatikus z szonda" X, Y és Z eltolásának kalibrálási módszerét írja le. Ez azon felhasználók számára hasznos, akiknek van egy [probe] vagy [bltouch] szakasz a konfigurációs fájljukban.

A szonda X és Y eltolásának kalibrálása

Az X és Y eltolás kalibrálásához navigálj az OctoPrint "Control" fülre, állítsd be a nyomtatót, majd az OctoPrint léptető gombjaival mozgasd a fejet a tárgyasztal közepéhez közeli pozícióba.

Helyezz egy darab kék festőszalagot (vagy hasonlót) a tárgyasztalra a szonda alá. Navigálj az OctoPrint "Terminal" fülre, és adj ki egy PROBE parancsot:

PROBE

Tegyél egy jelet a szalagra közvetlenül a szonda alatt (vagy hasonló módszerrel jelöld fel a helyet a tárgyasztalon).

Adj ki egy GET_POSITION parancsot, és rögzítsd a parancs által jelentett nyomtatófej X-Y pozícióját. Például, ha a következőket látjuk:

Recv: // toolhead: X:46.500000 Y:27.000000 Z:15.000000 E:0.000000

akkor a szonda X pozíciója 46,5 és Y pozíciója 27.

A szonda pozíciójának rögzítése után adj ki egy sor G1 parancsot, amíg a fúvóka közvetlenül a tárgyasztalon lévő jelölés fölé nem kerül. Például a következőket:

G1 F300 X57 Y30 Z15

a fúvóka 57-es X-pozícióba és 30-as Y-pozícióba történő mozgatásához. Ha megtaláltuk a közvetlenül a jelölés feletti pozíciót, a GET_POSITION paranccsal jelenthetjük ezt a pozíciót. Ez a fúvóka pozíciója.

Az x_offset ekkor a nozzle_x_position - probe_x_position és az y_offset hasonlóan a nozzle_y_position - probe_y_position. Frissítsd a printer.cfg fájlt a megadott értékekkel, távolítsd el a szalagot/jeleket a tárgyasztalról, majd adj ki egy RESTART parancsot, hogy az új értékek hatályba lépjenek.

Kalibráló szonda Z eltolás

A pontos z_offset beállítása kritikus fontos a jó minőségű nyomatok előállításához. A z_offset a fúvóka és a tárgyasztal közötti távolság, amikor a szonda működésbe lép. A Klipper PROBE_CALIBRATE eszköz használható ennek az értéknek a meghatározására - ez egy automatikus szondát futtat a szonda Z kioldási pozíciójának mérésére, majd egy kézi szondát indít a fúvóka Z magasságának meghatározására. A szonda z_offset értékét ezután ezekből a mérésekből számítja ki.

Kezd a nyomtató alaphelyzetbe állításával, majd mozgasd a fejet a tárgyasztal közepéhez közeli pozícióba. Navigálj az OctoPrint terminál fülre, és futtasd a PROBE_CALIBRATE parancsot az eszköz indításához.

Ez az eszköz automatikus mérést hajt végre, majd felemeli a fejet, mozgatja a fúvókát a mérőpont helye fölé, és elindítja a kézi mérést. Ha a fúvóka nem mozdul el az automatikus mérőpont feletti pozícióba, akkor ABORT a kézi mérőeszközzel, hajtsd végre a fent leírt X-Y szondaeltolás kalibrálását.

Miután a kézi szondás eszköz elindult, kövesd a "a papírteszt" pontban leírt lépéseket a fúvóka és az ágy közötti tényleges távolság meghatározásához az adott helyen. Ha ezek a lépések befejeződtek, ELFOGAD-hatjuk a pozíciót és elmenthetjük az eredményeket a config fájlba a következővel:

SAVE_CONFIG

Vedd figyelembe, hogy ha a nyomtató mozgásrendszerét, a nyomtatófej pozícióját vagy a szonda helyét megváltoztatod, az érvényteleníti a PROBE_CALIBRATE eredményeit.

Ha a szonda X vagy Y eltolással rendelkezik, és a tárgyasztal dőlése megváltozik (pl. szintezőcsavarok beállításával, DELTA_CALIBRATE futtatásával, Z_TILT_ADJUST futtatásával, QUAD_GANTRY_LEVEL futtatásával vagy hasonlóval), akkor ez érvényteleníti a PROBE_CALIBRATE eredményeit. A fenti beállítások bármelyikének módosítása után újra kell kezdeni a PROBE_CALIBRATE futtatását.

Ha a PROBE_CALIBRATE eredményei érvénytelenek, akkor a szondával kapott korábbi tárgyasztal háló eredmények is érvénytelenek. A szonda újrakalibrálása után újra kell futtatni a BED_MESH_CALIBRATE programot.

Ismételt mérési teszt

A szonda X, Y és Z eltolásának kalibrálása után érdemes ellenőrizni, hogy a szonda megismételhető mérési eredményeket szolgáltat-e. Kezd a nyomtató alaphelyzetbe állításával, majd mozgasd a fejet a tárgyasztal közepéhez közeli pozícióba. Navigálj az OctoPrint terminál fülre, és futtasd a PROBE_ACCURACY parancsot.

Ez a parancs tízszer futtatja le a mérést, és az alábbiakhoz hasonló kimenetet ad:

Recv: // probe accuracy: at X:0.000 Y:0.000 Z:10.000
Recv: // and read 10 times with speed of 5 mm/s
Recv: // probe at -0.003,0.005 is z=2.506948
Recv: // probe at -0.003,0.005 is z=2.519448
Recv: // probe at -0.003,0.005 is z=2.519448
Recv: // probe at -0.003,0.005 is z=2.506948
Recv: // probe at -0.003,0.005 is z=2.519448
Recv: // probe at -0.003,0.005 is z=2.519448
Recv: // probe at -0.003,0.005 is z=2.506948
Recv: // probe at -0.003,0.005 is z=2.506948
Recv: // probe at -0.003,0.005 is z=2.519448
Recv: // probe at -0.003,0.005 is z=2.506948
Recv: // probe accuracy results: maximum 2.519448, minimum 2.506948, range 0.012500, average 2.513198, median 2.513198, standard deviation 0.006250

Ideális esetben az eszköz azonos maximális és minimális értéket mutat. (Vagyis ideális esetben a szonda mind a tíz mérésen azonos eredményt ad.) Azonban normális, hogy a minimális és maximális értékek egy Z "lépésköz" vagy akár 5 mikron (.005 mm) eltéréssel különböznek. A "lépésköz" rotation_distance/(full_steps_per_rotation*microsteps). A minimális és a maximális érték közötti távolságot nevezzük tartománynak. Tehát a fenti példában, mivel a nyomtató 0,0125 Z-lépéstávolságot használ, a 0,01252500 tartományt tekintjük normálisnak.

Ha a teszt eredménye 25 mikronnál (0,025 mm-nél) nagyobb tartományértéket mutat, akkor a szonda nem elég pontos a tipikus szintezési eljárásokhoz. Lehetséges a szonda sebességének és/vagy indulási magasságának hangolása a mérés ismételhetőségének javítása érdekében. A PROBE_ACCURACY parancs lehetővé teszi a tesztek futtatását különböző paraméterekkel, hogy lássa a hatásukat. További részletekért lásd a G-kódok dokumentumot. Ha a szonda általában egyforma eredményeket ad, de időnként előfordulnak kiugró értékek, akkor ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogy minden egyes mérőponton több mérést hajtunk végre. Olvasd el a szonda samples konfigurációs paramétereinek leírását a konfigurációs hivatkozásban további részletekért.

Ha új mérési sebességre, mérésszámra vagy egyéb beállításokra van szükség, akkor frissítsd a printer.cfg fájlt, és adj ki egy RESTART parancsot. Ha igen, akkor érdemes újra kalibrálni a z_offset-et. Ha nem kapsz ismétlődő eredményeket, akkor ne használd a szondát tárgyasztal szintezésére. A Klipper számos kézi mérőeszközzel rendelkezik, amelyek helyette használhatók - további részletekért lásd a Tárgyasztal szintezése dokumentumot.

Elhelyezkedés ellenőrzése

Egyes szondák rendszerszintű torzítással rendelkezhetnek, amely bizonyos nyomtatófej helyeken elrontja a mérés eredményeit. Például, ha a szonda tartója az Y tengely mentén történő mozgás közben kissé megdől, akkor ez azt eredményezheti, hogy a szonda különböző Y pozíciókban torz eredményeket ad ki.

Ez egy gyakori probléma a delta nyomtatók szondáinál, de más nyomtatónál is előfordulhat.

A helyeltolódás ellenőrzése a PROBE_CALIBRATE parancs segítségével történhet a szonda z_offset-jének mérésével különböző X és Y helyeken. Ideális esetben a szonda z_offset értéke minden pozícióban állandó.

A deltanyomtatók esetében próbáld meg a z_offset mérését az A, a B, és a C torony közelében is. Cartesian, corexy és hasonló nyomtatók esetében próbáld meg a z_offsetet a tárgyasztal négy sarkának közelében lévő pozíciókban mérni.

A vizsgálat megkezdése előtt először kalibráld a szonda X-, Y- és Z-eltolódását a dokumentum elején leírtak szerint. Ezután állítsd be a nyomtatót, és navigálj az első X-Y pozícióba. A PROBE_CALIBRATE parancs futtatásához kövesd a kalibráló szonda Z eltolás pontban leírt lépéseket, TESTZ parancsot, és az ACCEPT parancsot, de ne futtasd a SAVE_CONFIG parancsot. Figyeld meg a talált z_offset értéket. Ezután navigálj a többi X-Y pozícióhoz, ismételd meg ezeket a PROBE_CALIBRATE lépéseket, és jegyezd fel a mért z_offsetet.

Ha a minimálisan és a maximálisan jelentett z_offset közötti különbség nagyobb, mint 25 mikron (.025 mm), akkor a szonda nem alkalmas a tipikus tárgyasztal szintezési műveletekre. A kézi mérési alternatívákat lásd a Tárgyasztal szintezése dokumentumban.

Hőmérséklet torzítás

Sok szondának van egy rendszerszintű torzítása, amikor különböző hőmérsékleten mérnek. Például a szonda következetesen alacsonyabb magasságban mérhet a magasabb hőmérséklet következtében.

Javasoljuk, hogy a tárgyasztal szintező szerszámokat állandó hőmérsékleten működtesd, hogy figyelembe vegyék ezt a torzítást. Vagy szobahőmérsékleten szintezz, vagy szintezz miután a nyomtató elérte a nyomtatási hőmérsékletet. Mindkét esetben érdemes néhány percet várni a kívánt hőmérséklet elérése után, hogy a berendezés folyamatosan a kívánt hőmérsékleten legyen.

A hőmérsékleti torzítás ellenőrzéséhez kezd szobahőmérsékleten, majd állítsd be a nyomtatót. Mozgasd a fejet a tárgyasztal közepéhez közeli pozícióba, és futtasd a PROBE_ACCURACY parancsot. Figyeld meg az eredményeket. Ezután a léptetőmotorok kezdőpont felvétele vagy kikapcsolása nélkül melegítsd fel a nyomtató fúvókáját és tárgyasztalát nyomtatási hőmérsékletre, és futtasd le ismét a PROBE_ACCURACY parancsot. Ideális esetben a parancs azonos eredményeket fog mutatni. A fentiekhez hasonlóan, ha a szondának valóban van hőmérsékleti torzítása, akkor ügyelj arra, hogy mindig egyenletes hőmérsékleten használd méréskor.

Back to top