Kihagyás

Konfigurációs változások

Ez a dokumentum a konfigurációs fájl legújabb szoftveres változtatásait tartalmazza, amelyek nem kompatibilisek visszafelé. A Klipper szoftver frissítésekor érdemes áttanulmányozni ezt a dokumentumot.

A dokumentumban szereplő valamennyi dátum hozzávetőleges.

Változások

20230826: If safe_distance is set or calculated to be 0 in [dual_carriage], the carriages proximity checks will be disabled as per documentation. A user may wish to configure safe_distance explicitly to prevent accidental crashes of the carriages with each other. Additionally, the homing order of the primary and the dual carriage is changed in some configurations (certain configurations when both carriages home in the same direction, see [dual_carriage] configuration reference for more details).

20230810: The flash-sdcard.sh script now supports both variants of the Bigtreetech SKR-3, STM32H743 and STM32H723. For this, the original tag of btt-skr-3 now has changed to be either btt-skr-3-h743 or btt-skr-3-h723.

20230729: The exported status for dual_carriage is changed. Instead of exporting mode and active_carriage, the individual modes for each carriage are exported as printer.dual_carriage.carriage_0 and printer.dual_carriage.carriage_1.

20230619: The relative_reference_index option has been deprecated and superceded by the zero_reference_position option. Refer to the Bed Mesh Documentation for details on how to update the configuration. With this deprecation the RELATIVE_REFERENCE_INDEX is no longer available as a parameter for the BED_MESH_CALIBRATE gcode command.

20230530: The default canbus frequency in "make menuconfig" is now 1000000. If using canbus and using canbus with some other frequency is required, then be sure to select "Enable extra low-level configuration options" and specify the desired "CAN bus speed" in "make menuconfig" when compiling and flashing the micro-controller.

20230525: SHAPER_CALIBRATE command immediately applies input shaper parameters if [input_shaper] was enabled already.

20230407: The stalled_bytes counter in the log and in the printer.mcu.last_stats field has been renamed to upcoming_bytes.

20230323: On tmc5160 drivers multistep_filt is now enabled by default. Set driver_MULTISTEP_FILT: False in the tmc5160 config for the previous behavior.

20230304: A SET_TMC_CURRENT parancs mostantól megfelelően beállítja a globális skálázó regisztert az ezzel rendelkező meghajtók esetében. Ez megszünteti azt a korlátozást, amikor a TMC5160 esetében az áramok nem voltak növelhetők magasabbra a SET_TMC_CURRENT paranccsal, mint a konfigurációs fájlban beállított run_current érték. Ennek azonban van egy mellékhatása: A SET_TMC_CURRENT futtatása után a StealthChop2 használata esetén >130 ms-ig álló helyzetben kell tartani a léptetőt, hogy az AT#1 kalibrációt a meghajtó végre tudja hajtani.

20230202: A printer.screws_tilt_adjust állapotinformáció formátuma megváltozott. Az információ mostantól a csavarok szótáraként kerül tárolásra, a kapott mérésekkel együtt. A részletekért lásd a Referencia állapot című dokumentumot.

20230201: A [bed_mesh] modul már nem tölti be az alapértelmezett profilt indításkor. Az alapértelmezett profilt használó felhasználóknak ajánlott a BED_MESH_PROFILE LOAD=default hozzáadni a START_PRINT makróhoz (vagy adott esetben a szeletelő "Start G-Code" konfigurációjához).

20230103: A flash-sdcard.sh szkript segítségével mostantól a Bigtreetech SKR-2 mindkét változata, az STM32F407 és az STM32F429 is égethető. Ez azt jelenti, hogy az eredeti btt-skr2 címke mostantól vagy btt-skr-2-f407-re, vagy btt-skr-2-f429-re változik.

20221128: Klipper v0.11.0 megjelent.

20221122: Korábban a safe_z_home használatával lehetséges volt, hogy a z_hop a G28 kezdőpont felvétel után negatív Z irányba ment. Most a G28 után csak akkor történik z_hop, ha az pozitív emelést eredményez, tükrözve a G28 kezdőpont felvétel előtti z_hop viselkedését.

20220616: Korábban egy rp2040-et bootloader módban lehetett égetni a make flash FLASH_DEVICE=first futtatásával. Az ezzel egyenértékű parancs mostantól make flash FLASH_DEVICE=2e8a:0003.

20220612: Az rp2040 mikrokontroller mostantól rendelkezik a "rp2040-e5" USB hiba elhárításával. Ez megbízhatóbbá teszi a kezdeti USB-kapcsolatokat. Ez azonban a GPIO15 tű viselkedésének megváltozását eredményezheti. Nem valószínű, hogy a GPIO15 viselkedésének változása észrevehető lesz.

20220407: A temperature_fan pid_integral_max konfigurációs opciót eltávolítottuk (a 20210612-es verzióval elavult).

20220407: A pca9632 LED-ek alapértelmezett színsorrendje mostantól "RGBW". Adjunk hozzá egy explicit color_ordert: RBGW beállítást a pca9632 konfigurációs szakaszába a korábbi működés visszaállításához.

20220330: A printer.neopixel.color_data állapotinformáció formátuma megváltozott a neopixel és dotstar modulok esetében. Az információ mostantól színlisták listájaként tárolódik (szótárak listája helyett). A részletekért lásd az állapot hivatkozás című dokumentumot.

20220307: M73 már nem állítja 0-ra a nyomtatás előrehaladását, ha P hiányzik.

20220304: Az extruder_stepper konfigurációs szakaszok extruder paramétere már nem alapértelmezett. Ha szükséges, add meg kifejezetten az extruder: extruder paramétert, hogy a léptetőmotort indításkor az "extruder" mozgássorhoz társítsa.

20220210: A SYNC_STEPPER_TO_EXTRUDER parancs elavult; a SET_EXTRUDER_STEP_DISTANCE parancs elavult; az extruder shared_heater config opció elavult. Ezek a funkciók a közeljövőben eltávolításra kerülnek. A SET_EXTRUDER_STEP_DISTANCE helyett SET_EXTRUDER_ROTATION_DISTANCE. Cseréld ki a SYNC_STEPPER_TO_EXTRUDER értéket a SYNC_EXTRUDER_MOTION értékre. Cseréld ki a shared_heater extruder konfigurációs szakaszokat extruder_stepper konfigurációs szakaszokra, és frissítsd az aktiválási makrókat a SYNC_EXTRUDER_MOTION használatára.

20220116: A tmc2130, tmc2208, tmc2209 és tmc2660 run_current számítási kód megváltozott. Egyes run_current beállításoknál az illesztőprogramok most másképp konfigurálhatók. Ennek az új konfigurációnak pontosabbnak kell lennie, de érvénytelenítheti a korábbi TMC illesztőprogram-hangolást.

20211230: A bemeneti alakító hangolására szolgáló szkriptek (scripts/calibrate_shaper.py és scripts/graph_accelerometer.py) alapértelmezés szerint Python3-at használnak. Ennek eredményeképpen a felhasználóknak telepíteniük kell bizonyos csomagok Python3 verzióit (pl. sudo apt install python3-numpy python3-matplotlib), hogy továbbra is használni tudják ezeket a szkripteket. További részletekért lásd a Szoftvertelepítés című részt. Alternatívaként a felhasználók ideiglenesen kikényszeríthetik ezeknek a szkripteknek a Python 2 alatti végrehajtását a Python2 interpretor explicit meghívásával a konzolon: python2 ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py ...

20211110: Az "NTC 100K beta 3950" hőmérséklet-érzékelő elavult. Ez az érzékelő a közeljövőben eltávolításra kerül. A legtöbb felhasználó a "Generic 3950" hőmérséklet-érzékelőt pontosabbnak fogja találni. Ha továbbra is a régebbi (jellemzően kevésbé pontos) definíciót szeretnéd használni, definiálj egy egyéni termisztort a temperature1: 25, resistance1: 100000, és beta: 3950 értékeken.

20211104: A "step pulse duration" opció a "make menuconfig" menüből eltávolításra került. Az UART vagy SPI módban konfigurált TMC-meghajtók alapértelmezett lépésimpulzus időtartama mostantól 100ns. Egy új step_pulse_duration beállítást kell megadni a stepper config szakaszban minden olyan stepper esetében, amely egyéni impulzus időtartamot igényel.

20211102: Számos elavult funkciót eltávolítottunk. A léptető step_distance opciót eltávolítottuk (20201222-től elavult). Az rpi_temperature érzékelő álnév eltávolításra került (elavult 20210219). Az MCU pin_map opció eltávolításra került (elavult 20210325). A gcode_macro default_parameter_<name> és a parancsparaméterekhez való, params pszeudováltozótól eltérő makróhoz való hozzáférés eltávolításra került (elavult 20210503). A fűtés pid_integral_max opciót eltávolítottuk (elavult 20210612).

20210929: Klipper v0.10.0 megjelent.

20210903: Az alapértelmezett smooth_time a fűtőberendezésekhez 1 másodpercre változott (2 másodpercről). A legtöbb nyomtatónál ez stabilabb hőmérséklet-szabályozást eredményez.

20210830: Az alapértelmezett adxl345 név mostantól "adxl345". Az ACCELEROMETER_MEASURE és ACCELEROMETER_QUERY alapértelmezett CHIP paramétere mostantól szintén "adxl345".

20210830: Az adxl345 ACCELEROMETER_MEASURE parancs már nem támogatja a RATE paramétert. A lekérdezési sebesség módosításához frissítsd a printer.cfg fájlt, és adj ki egy RESTART parancsot.

20210821: A printer.configfile.settings több konfigurációs beállítása mostantól listaként lesz jelentve a nyers karakterláncok helyett. Ha a tényleges nyers karakterláncra van szükség, használd helyette a printer.configfile.config-t.

20210819: Bizonyos esetekben egy G28 célbaérési mozgás olyan pozícióban végződhet, amely névlegesen az érvényes mozgási tartományon kívül esik. Ritka helyzetekben ez zavaró "Move out of range" hibákat eredményezhet a kezdőpont felvétele után. Ha ez előfordul, módosítsd az indítási szkripteket úgy, hogy a nyomtatófej a kezdőpont felvétel után azonnal érvényes pozícióba kerüljön.

20210814: Az atmega168 és atmega328 csak analóg pszeudo-tüskéi PE0/PE1-ről PE2/PE3-ra lettek átnevezve.

20210720: A controller_fan szakasz most már alapértelmezés szerint az összes léptetőmotort figyeli (nem csak a kinematikus léptetőmotorokat). Ha a korábbi működést szeretnénk, lásd a konfigurációs referencia-ban a stepper config opciót.

20210703: A samd_sercom konfigurációs szakasznak mostantól meg kell adnia az általa konfigurált sercom buszt a sercom opcióval.

20210612: A pid_integral_max konfigurációs opció a fűtés és a temperature_fan szakaszokban elavult. Az opció a közeljövőben eltávolításra kerül.

20210503: The gcode_macro default_parameter_<name> config option is deprecated. Use the params pseudo-variable to access macro parameters. Other methods for accessing macro parameters will be removed in the near future. Most users can replace a default_parameter_NAME: VALUE config option with a line like the following in the start of the macro: {% set NAME = params.NAME|default(VALUE)|float %}. See the Command Templates document for examples.

20210430: A SET_VELOCITY_LIMIT (és az M204) paranccsal mostantól a konfigurációs fájlban megadott értékeknél nagyobb sebességet, gyorsulást és square_corner_velocity-t is beállíthatsz.

20210325: A pin_map config opció támogatása elavult. Használd a sample-aliases.cfg fájlt a tényleges mikrokontroller tű nevekre való fordításhoz. A pin_map config opció a közeljövőben eltávolításra kerül.

20210313: A Klipper CAN-busszal kommunikáló mikrovezérlők támogatása megváltozott. Ha CAN-buszt használsz, akkor az összes mikrokontrollert újra kell égetni és a Klipper konfigurációt frissíteni kell.

20210310: A TMC2660 alapértelmezett driver_SFILT értéke 1-ről 0-ra változott.

20210227: Az UART vagy SPI módban lévő TMC léptetőmotor-meghajtók mostantól másodpercenként egyszer lekérdezésre kerülnek, amikor engedélyezve vannak. Ha a meghajtóval nem lehet kapcsolatba lépni, vagy ha a meghajtó hibát jelent, akkor a Klipper leállási állapotba lép.

20210219: Az rpi_temperature modult átneveztük temperature_host-ra. A sensor_type: rpi_temperature minden előfordulását cserélje ki sensor_type: temperature_host-ra. A hőmérsékleti fájl elérési útvonalát a sensor_path config változóban lehet megadni. Az rpi_temperature név elavult, és a közeljövőben eltávolításra kerül.

20210201: A TEST_RESONANCES parancs mostantól letiltja a bemeneti alakítást, ha az korábban engedélyezve volt (és a teszt után újra engedélyezi). Ennek a viselkedésnek a felülírása és a bemeneti alakítás engedélyezve tartása érdekében egy további INPUT_SHAPING=1 paramétert adhatunk át a parancsnak.

20210201: Az ACCELEROMETER_MEASURE parancs mostantól a kimeneti fájl nevéhez hozzáadja a gyorsulásmérő chip nevét, ha a chipnek a printer.cfg megfelelő adxl345 szakaszában adtak nevet.

20201222: A step_distance beállítás a stepper config szakaszokban elavult. Javasoljuk, hogy frissítsd a konfigurációt a rotation_distance beállítás használatára. A step_distance támogatása a közeljövőben megszűnik.

20201218: Az endstop_phase modulban az endstop_phase beállítás helyébe a trigger_phase beállítás lépett. Ha az endstop phase modult használod, akkor át kell konvertálni a rotation_distance értékre, és az ENDSTOP_PHASE_CALIBRATE parancs futtatásával újra kell kalibrálni az esetleges endstop fázisokat.

20201218: A forgó delta- és polárnyomtatóknak mostantól meg kell adniuk egy gear_ratio paramétert a forgó léptetőikhez, és többé nem adhatnak meg step_distance paramétert. Az új gear_ratio paraméter formátumát lásd a konfigurációs hivatkozás dokumentumban.

20201213: A "probe:z_virtual_endstop" használatakor nem érvényes a Z "position_endstop" megadása. Mostantól hibaüzenet jelenik meg, ha Z "position_endstop" van megadva a "probe:z_virtual_endstop" használatával. A hiba kijavításához távolítsd el a Z "position_endstop" meghatározást.

20201120: A [board_pins] config szakasz most már explicit mcu: paraméterben add meg az MCU nevét. Ha board_pins-t használunk egy másodlagos MCU-hoz, akkor a configot frissíteni kell, hogy megadd ezt a nevet. További részletekért lásd a konfigurációs referenciát.

20201112: A print_stats.print_duration által bejelentett idő megváltozott. Az első észlelt extrudálás előtti időtartamot mostantól nem veszi figyelembe.

20201029: A neopixel color_order_GRB config opciót eltávolítottuk. Szükség esetén frissítsd a configot, hogy az új color_order opciót RGB, GRB, RGBW vagy GRBW értékre állítsd be.

20201029: A serial opció az mcu config szakaszban már nem /dev/ttyS0 az alapértelmezett érték. Abban a ritka helyzetben, amikor a /dev/ttyS0 a kívánt soros port, azt kifejezetten meg kell adni.

20201020: Klipper v0.9.0 megjelent.

20200902: A MAX31865 átalakítók RTD ellenállás-hőmérséklet számítása javításra került, hogy ne legyen alacsony. Ha ilyen eszközt használsz, akkor kalibráld újra a nyomtatási hőmérsékletet és a PID-beállításokat.

20200816: A G-kód makró printer.gcode objektumot átneveztük printer.gcode_move objektumra. A printer.toolhead és printer.gcode objektumokból több nem dokumentált változót eltávolítottunk. A rendelkezésre álló sablonváltozók listáját lásd a docs/Command_Templates.md fájlban.

20200816: A G-kód makró "action_" rendszere megváltozott. Cseréld ki a printer.gcode.action_emergency_stop() hívásokat action_emergency_stop(), printer.gcode.action_respond_info() a action_respond_info(), és printer.gcode.action_respond_error() a action_raise_error()-el.

20200809: A menürendszer átírásra került. Ha a menüt testre szabták, akkor frissíteni kell az új konfigurációra. A konfiguráció részleteiért lásd a config/example-menu.cfg fájlt, a példákért pedig a klippy/extras/display/menu.cfg fájlt.

20200731: A progress attribútum viselkedése megváltozott, amelyet a virtual_sdcard nyomtatóobjektum jelentett. A nyomtatás szüneteltetésekor a Progress már nem áll vissza 0-ra. Mostantól mindig a belső fájl pozíciója alapján jelenti a haladást. Vagy 0, ha nincs betöltve fájl.

20200725: A szervo enable konfigurációs paraméter és a SET_SERVO ENABLE paraméter eltávolításra került. Frissíts minden makrót, hogy a SET_SERVO SERVO=my_servo WIDTH=0 paramétert használd a szervó letiltásához.

20200608: Az LCD-kijelző támogatása megváltoztatta néhány belső "írásjel" nevét. Ha egyéni kijelző elrendezés került implementálásra, akkor szükséges lehet frissíteni a legújabb glyph nevekre (lásd klippy/extras/display/display.cfg az elérhető glyph-ek listáját).

20200606: A linux MCU tű nevei megváltoztak. A tűnevek mostantól a gpiochip<chipid>/gpio<gpio> formájúak. A gpiochip0 esetében egy rövid gpio<gpio> is használható. Például, amire korábban P20 néven hivatkoztunk, az most gpio20 vagy gpiochip0/gpio20 lesz.

20200603: Az alapértelmezett 16x4-es LCD kijelzőn már nem jelenik meg a nyomtatásból hátralévő becsült idő. (Csak az eltelt idő jelenik meg.) Ha a régi működést szeretnénk, akkor a menü kijelzőjét testre lehet szabni ezzel az információval (a részletekért lásd a config/example-extras.cfg fájlban a display_data leírását).

20200531: Az alapértelmezett USB gyártó/termék azonosító mostantól 0x1d50/0x614e. Ezek az új azonosítók a Klipper számára vannak fenntartva (köszönet az openmoko projektnek). Ez a változás nem igényel semmilyen konfigurációs módosítást, de az új azonosítók megjelenhetnek a rendszer naplóiban.

20200524: A TMC5160 pwm_freq mező alapértelmezett értéke mostantól nulla (egy helyett).

20200425: A gcode_macro parancs sablonváltozója printer.heater át lett nevezve printer.heaters-re.

20200313: A 16x4-es képernyővel és a több extruder-el rendelkező nyomtatók alapértelmezett LCD-kiosztása megváltozott. Mostantól az egy extruder-el rendelkező képernyő elrendezése az alapértelmezett, és az aktuálisan aktív extruder-t mutatja. A korábbi kijelző elrendezés használatához állítsd be a "display_group: _multiextruder_16x4" a printer.cfg fájl [display] szakaszában.

20200308: Az alapértelmezett __test menüpont eltávolításra került. Ha a konfigurációs fájlban egyéni menü van, akkor mindenképpen távolíts el minden hivatkozást erre a __test menüpontra.

20200308: A "pakli" és "kártya" menüpontok eltávolításra kerültek. Az LCD képernyő elrendezésének testreszabásához használd az új display_data config szakaszokat (a részletekért lásd a config/example-extras.cfg fájlt).

20200109: A bed_mesh modul most már hivatkozik a szonda helyére a hálókonfigurációban. Ennek megfelelően néhány konfigurációs opciót átneveztek, hogy pontosabban tükrözze a tervezett funkciójukat. Téglalap alakú tárgyasztalok esetében a min_point és max_point átnevezésre került mesh_min és mesh_max-ra. A kerek tárgyasztalok esetében a bed_radius át lett nevezve mesh_radius-ra. A kerek tárgyasztalokhoz egy új mesh_origin opció is hozzá lett adva. Vedd figyelembe, hogy ezek a változások a korábban elmentett hálóprofilokkal is inkompatibilisek. Ha egy inkompatibilis profilt észlelünk, azt figyelmen kívül hagyjuk és eltávolításra ütemezzük. Az eltávolítási folyamat a SAVE_CONFIG parancs kiadásával fejezhető be. A felhasználónak minden egyes profilt újra kell kalibrálnia.

20191218: A display config szakasz már nem támogatja az "lcd_type: st7567". Használd helyette az "uc1701" kijelzőtípust. Állítsd be az "lcd_type: uc1701" értéket, és módosítsd az "rs_pin: some_pin" értéket "rst_pin: some_pin" értékre. Szükség lehet még egy "contrast: 60" konfigurációs beállítás hozzáadására.

20191210: A beépített T0, T1, T2, ... parancsok eltávolításra kerültek. Az extruder activate_gcode és deactivate_gcode konfigurációs opciók eltávolításra kerültek. Ha szükség van ezekre a parancsokra (és szkriptekre), akkor definiálj egyedi [gcode_macro T0] stílusú makrókat, amelyek meghívják az ACTIVATE_EXTRUDER parancsot. Példákért lásd a config/sample-idex.cfg és sample-multi-extruder.cfg fájlokat.

20191210: Az M206 parancs támogatása megszűnt. A SET_GCODE_OFFSET hívásával helyettesítjük. Ha szükség van az M206 támogatására, adjunk hozzá egy [gcode_macro M206] config szakaszt, amely meghívja a SET_GCODE_OFFSET-et. (Például "SET_GCODE_OFFSET Z=-{params.Z}".)

20191202: A "G4" parancs nem dokumentált "S" paraméterének támogatása megszűnt. Az S minden előfordulását a szabványos "P" paraméterrel helyettesíti (a milliszekundumokban megadott késleltetés).

20191126: Az USB nevek megváltoztak a natív USB-támogatással rendelkező mikrovezérlőkön. Mostantól alapértelmezés szerint egyedi chip-azonosítót használnak (ahol van ilyen). Ha egy "MCU" config szakasz olyan "serial" beállítást használ, amely "/dev/serial/by-id/" kezdetű, akkor szükség lehet a config frissítésére. Futtasd a "ls /dev/serial/by-id/*" parancsot egy SSH terminálban az új azonosító meghatározásához.

20191121: A pressure_advance_lookahead_time paramétert eltávolítottuk. Az alternatív konfigurációs beállításokat lásd az example.cfg fájlban.

20191112: A TMC léptető vezérlő virtuális engedélyezési képessége mostantól automatikusan engedélyezve van, ha a léptető nem rendelkezik dedikált léptető engedélyező tűvel. A tmcXXXX:virtual_enable-re való hivatkozások eltávolítása a konfigurációból. A stepper enable_pin konfigurációban több tű vezérlésének lehetősége megszűnt. Ha több tűre van szükség, akkor használj egy multi_pin config szekciót.

20191107: Az elsődleges extruder konfigurációs szakaszát "extruder" néven kell megadni, és már nem lehet "extruder0" néven megadni. Az extruder állapotát lekérdező G-kód parancssablonokat mostantól a "{printer.extruder}" segítségével lehet elérni.

20191021: Klipper v0.8.0 megjelent

20191003: A move_to_previous opció a [safe_z_homing]-ban mostantól alapértelmezés szerint False. (A 20190918 előtt ténylegesen False volt.)

20190918: A z-hop opció a [safe_z_homing]-ban mindig újra alkalmazásra kerül, miután a Z tengelyre történő kezdőpont felvétel befejeződött. Ez szükségessé teheti a felhasználók számára, hogy frissítsék az ezen a modulon alapuló egyéni szkripteket.

20190806: A SET_NEOPIXEL parancsot átnevezték SET_LED-re.

20190726: Az mcp4728 digitális-analóg kódja megváltozott. Az alapértelmezett i2c_address most 0x60, és a feszültségreferencia most az mcp4728's belső 2,048 voltos referenciához viszonyítva van.

20190710: A [firmware_retract] konfigurációs szakaszból eltávolították a z_hop opciót. A z_hop támogatása hiányos volt, és több gyakori szeletelővel hibás viselkedést okozott.

20190710: A PROBE_ACCURACY parancs opcionális paraméterei megváltoztak. Szükség lehet a parancsot használó makrók vagy szkriptek frissítésére.

20190628: A [skew_correction] szakaszból eltávolítottuk az összes konfigurációs opciót. A skew_correction konfigurálása mostantól a SET_SKEW G-kódon keresztül történik. Lásd a Ferdeség Korrekció ajánlott használatát.

20190607: A gcode_macro "variable_X" paraméterei (a SET_GCODE_VARIABLE VALUE paraméterével együtt) mostantól Python literálokként kerülnek értelmezésre. Ha egy értékhez karakterláncot kell rendelni, akkor tedd az értéket idézőjelekbe, hogy karakterláncként kerüljön kiértékelésre.

20190606: A "samples", "samples_result" és "sample_retract_dist" konfigurációs beállítások átkerültek a "probe" konfigurációs szakaszba. Ezek az opciók már nem támogatottak a "delta_calibrate", "bed_tilt", "bed_mesh", "screws_tilt_adjust", "z_tilt", vagy "quad_gantry_level" config szakaszokban.

20190528: A gcode_macro sablon kiértékelésében a mágikus "status" változót átneveztük "printer" -re.

20190520: A SET_GCODE_OFFSET parancs megváltozott; ennek megfelelően frissítsd a G-kód makrókat. A parancs már nem alkalmazza a kért eltolást a következő G1 parancsra. A régi viselkedés megközelíthető az új "MOVE=1" paraméter használatával.

20190404: A Python gazda szoftvercsomagok frissítésre kerültek. A felhasználóknak újra kell futtatniuk a ~/klipper/scripts/install-octopi.sh szkriptet (vagy más módon frissíteniük kell a python függőségeket, ha nem standard OctoPi telepítést használnak).

20190404: Az i2c_bus és spi_bus paraméterek (a különböző konfigurációs szakaszokban) mostantól szám helyett busznevet fogadnak el.

20190404: Az sx1509 konfigurációs paraméterei megváltoztak. Az 'address' paraméter mostantól 'i2c_address', és decimális számként kell megadni. A korábban használt 0x3E helyett 62-t kell megadni.

20190328: A [temperature_fan] konfigurációban megadott min_speed értéket mostantól tiszteletben tartjuk, és a ventilátor PID üzemmódban mindig ezen vagy annál magasabb fordulatszámon fog működni.

20190322: A "driver_HEND" alapértelmezett értéke a [tmc2660] konfigurációs szakaszokban 6-ról 3-ra változott. A "driver_VSENSE" mezőt eltávolítottuk (mostantól a rendszer automatikusan a run_current-ből számítja ki).

20190310: A [controller_fan] config szakasz mostantól mindig kap egy nevet (például [controller_fan my_controller_fan]).

20190308: A [tmc2130] és [tmc2208] konfigurációs szakaszok "driver_BLANK_TIME_SELECT" mezője át lett nevezve "driver_TBL" -re.

20190308: A [tmc2660] config szakasz megváltozott. Mostantól egy új sense_resistor config paramétert kell megadni. A driver_XXX paraméterek közül többnek a jelentése is megváltozott.

20190228: A SAMD21 kártyákon SPI vagy I2C-t használóknak mostantól a [samd_sercom] config szakaszban kell megadniuk a BUSZ csatlakozásait.

20190224: A bed_shape opciót eltávolítottuk a bed_mesh-ből. A radius opciót átneveztük bed_radiusra. A kerek tárgyasztalokkal rendelkező felhasználóknak a bed_radius és a round_probe_count opciókat kell megadniuk.

20190107: Az i2c_address paraméter az mcp4451 config szakaszban megváltozott. Ez egy gyakori beállítás a Smoothie alaplapokon. Az új érték a régi érték fele (a 88-as értéket 44-re, a 90-es értéket pedig 45-re kell módosítani).

20181220: Klipper v0.7.0 megjelent

Back to top