Kihagyás

G-kódok

Ez a dokumentum a Klipper által támogatott parancsokat írja le. Ezek olyan parancsok, amelyeket az OctoPrint konzoljába lehet beírni.

G-kód parancsok

A Klipper a következő szabványos G-kód parancsokat támogatja:

 • Move (G0 or G1): G1 [X<pos>] [Y<pos>] [Z<pos>] [E<pos>] [F<speed>]
 • Tartózkodás: G4 P<milliseconds>
 • Ugrás a forrásra: G28 [X] [Y] [Z]
 • Kapcsold ki a motorokat: M18 vagy M84
 • Várd meg, amíg az aktuális mozdulat befejeződik: M400
 • Használj abszolút/relatív távolságokat az extrudáláshoz: M82, M83
 • Abszolút/relatív koordináták használata: G90, G91
 • Állítsd be a pozíciót: G92 [X<pos>] [Y<pos>] [Z<pos>] [E<pos>]
 • A sebességtényező felülbírálási százalékának beállítása: M220 S<percent>
 • Extrudálási tényező felülbírálási százalékának beállítása: M221 S<percent>
 • Gyorsítás beállítása: M204 S<value> VAGY M204 P<value> T<value>
  • Megjegyzés: Ha az S nincs megadva, de a P és a T meg van adva, akkor a gyorsulás a P és a T közül a minimumra van beállítva. Ha a P vagy a T közül csak az egyik van megadva, a parancsnak nincs hatása.
 • Extruder hőmérsékletének lekérdezése: M105
 • Az extruder hőmérsékletének beállítása: M104 [T<index>] [S<temperature>]
 • Beállítja az extruder hőmérsékletét és várakozik: M109 [T<index>] S<temperature>
  • Megjegyzés: Az M109 mindig megvárja, míg a hőmérséklet beáll a kért értékre
 • Beállítja a tárgyasztal hőmérsékletét: M140 [S<temperature>]
 • Beállítja a tárgyasztal hőmérsékletét és várakozik: M190 S<temperature>
  • Megjegyzés: Az M190 mindig megvárja, hogy a hőmérséklet beálljon a kért értékre
 • A ventilátor sebességének beállítása: M106 S<value>
 • Kikapcsolja a ventilátort: M107
 • Vészleállító: M112
 • Jelenlegi pozíció lekérdezése: M114
 • A firmware verziójának lekérdezése: M115

A fenti parancsokkal kapcsolatos további részletekért lásd a RepRap G-kód dokumentációs fájlt.

A Klipper célja, hogy támogassa az általános 3. féltől származó szoftverek (pl. OctoPrint, Printrun, Slic3r, Cura, stb.) által generált G-kód parancsokat a szabványos konfigurációikban. Nem cél, hogy minden lehetséges G-kód parancsot támogasson. Ehelyett a Klipper az ember által olvasható "kiterjesztett G-kód" parancsokat részesíti előnyben. Hasonlóképpen, a G-kód terminál kimenete is csak ember által olvasható. Lásd az API Szerver dokumentumot, ha a Klippert külső szoftverből irányítod.

Ha egy kevésbé gyakori G-kód parancsra van szükség, akkor azt egy egyéni gcode_macro config section segítségével lehet megvalósítani. Például ezt használhatnánk a következőkre: G12, G29, G30, G31, M42, M80, M81, T1 stb.

További parancsok

A Klipper "kiterjesztett" G-kód parancsokat használ az általános konfigurációhoz és állapothoz. Ezek a kiterjesztett parancsok mind hasonló formátumot követnek, egy parancsnévvel kezdődnek, és egy vagy több paraméter követheti őket. Például: SET_SERVO SERVO=myservo ANGLE=5.3. Ebben a parancssorban a parancsok és paraméterek nagybetűvel szerepelnek, azonban a nagy- és kisbetűket nem kell figyelembe venni. (Tehát a "SET_SERVO" és a "set_servo" mindkettő ugyanazt jelenti.)

Ez a szakasz a Klipper modul neve szerint van rendezve, amely általában a nyomtató konfigurációs fájlban megadott szakaszneveket követi. Vedd figyelembe, hogy egyes modulok automatikusan betöltődnek.

[adxl345]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha az adxl345 konfigurációs szakasz engedélyezve van.

ACCELEROMETER_MEASURE

ACCELEROMETER_MEASURE [CHIP=<config_name>] [NAME=<value>]: A gyorsulásmérő mérések elindítása a kért másodpercenkénti mintavételek számával. Ha a CHIP nincs megadva, az alapértelmezett érték "adxl345". A parancs start-stop üzemmódban működik: az első végrehajtáskor elindítja a méréseket, a következő végrehajtáskor leállítja azokat. A mérések eredményei a /tmp/adxl345-<chip>-<name> .csv nevű fájlba kerülnek kiírásra, ahol <chip> a gyorsulásmérő chip neve (my_chip_name from [adxl345 my_chip_name]) és <name> az opcionális NAME paraméter. Ha a NAME nincs megadva, akkor az alapértelmezett érték az aktuális idő "ÉÉÉÉÉHHNN_ÓÓPPMM" formátumban. Ha a gyorsulásmérőnek nincs neve a konfigurációs szakaszban (egyszerűen [adxl345]), akkor a <chip> névrész nem generálódik.

ACCELEROMETER_QUERY

ACCELEROMETER_QUERY [CHIP=<config_name>] [RATE=<value>]: lekérdezi a gyorsulásmérő aktuális értékét. Ha a CHIP nincs megadva, az alapértelmezett"adxl345". Ha a RATE nincs megadva, az alapértelmezett értéket használja. Ez a parancs hasznos az ADXL345 gyorsulásmérővel való kapcsolat tesztelésére. A visszaadott értékek egyikének a szabadeséses gyorsulásnak kell lennie (+/- a chip alapzaja).

ACCELEROMETER_DEBUG_READ

ACCELEROMETER_DEBUG_READ [CHIP=<config_name>] REG=<register>: lekérdezi az ADXL345 "register" (pl. 44 vagy 0x2C) regiszterét. Hasznos lehet hibakeresési célokra.

ACCELEROMETER_DEBUG_WRITE

ACCELEROMETER_DEBUG_WRITE [CHIP=<config_name>] REG=<register> VAL=<value>: Nyers "érték" írása a "register"-be. Mind az "érték", mind a "register" lehet decimális vagy hexadecimális egész szám. Használd óvatosan, és hivatkozz az ADXL345 adatlapjára.

[angle]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha az szög konfigurációs szakasz engedélyezve van.

ANGLE_CALIBRATE

ANGLE_CALIBRATE CHIP=<chip_name>: Szögkalibrálás végrehajtása az adott érzékelőn (kell lennie egy [angle chip_name] konfigurációs szakasznak, amely megadta a stepper paramétert). FONTOS! Ez az eszköz a normál kinematikai határértékek ellenőrzése nélkül adja ki a léptetőmotor mozgását. Ideális esetben a motort a kalibrálás elvégzése előtt le kell választani az adott kocsiról. Ha a léptetőmotor nem kapcsolható le a nyomtatóról, győződj meg róla, hogy a kocsi a kalibrálás megkezdése előtt a sín közepénél van. (A léptetőmotor két teljes fordulatot előre vagy hátra mozoghat a teszt során.) A teszt elvégzése után használd a SAVE_CONFIG parancsot a kalibrációs adatok printer.cfg fájlba történő mentéséhez. Az eszköz használatához telepíteni kell a Python "numpy" csomagot (további információkért lásd a rezonancia mérése dokumentumot.

ANGLE_DEBUG_READ

ANGLE_DEBUG_READ CHIP=<config_name> REG=<register>: A "regiszter" (pl. 44 vagy 0x2C) érzékelőregiszter lekérdezése. Hasznos lehet hibakeresési célokra. Ez csak a TLE5012B chipek esetében érhető el.

ANGLE_DEBUG_WRITE

ANGLE_DEBUG_WRITE CHIP=<config_name> REG=<register> VAL=<value>: Nyers "érték" írása a "register" regiszterébe. Mind az "érték", mind a "regiszter" lehet decimális vagy hexadecimális egész szám. Használd óvatosan, és hivatkozzon az érzékelő adatlapjára. Ez csak a TLE5012B chipek esetében érhető el.

[bed_mesh]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a bed_mesh konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a tárgyasztal háló útmutatót).

BED_MESH_CALIBRATE

BED_MESH_CALIBRATE [METHOD=manual] [HORIZONTAL_MOVE_Z=<value>] [<probe_parameter>=<value>] [<mesh_parameter>=<value>]: Ez a parancs a konfigban megadott paraméterek által meghatározott generált pontok segítségével szondázza az ágyat. A szondázás után egy háló generálódik, és a Z elmozdulás a hálónak megfelelően kerül beállításra. Az opcionális szondázási paraméterekkel kapcsolatos részletekért lásd a PROBE parancsot. Ha a METHOD=manual parancsot adtad meg, akkor a kézi szondázó eszköz aktiválódik - az eszköz aktiválása közben elérhető további parancsok részleteit lásd a fenti MANUAL_PROBE parancsban. Az opcionális HORIZONTAL_MOVE_Z érték felülírja a konfigurációs fájlban megadott horizontal_move_z opciót.

BED_MESH_OUTPUT

BED_MESH_OUTPUT PGP=[<0:1>]: Ez a parancs az aktuális mért Z értékeket és az aktuális hálóértékeket adja ki a terminálra. A PGP=1 megadása esetén a bed_mesh által generált X, Y koordináták és a hozzájuk tartozó indexek kerülnek a terminálra.

BED_MESH_MAP

BED_MESH_MAP: Ez a parancs a BED_MESH_OUTPUT-hoz hasonlóan a háló aktuális állapotát írja ki a terminálra. Az értékek ember által olvasható formátumban történő kiírása helyett az állapotot JSON formátumban szerializálja. Ez lehetővé teszi az OctoPrint pluginek számára, hogy könnyen rögzítsék az adatokat, és a tárgyasztal felszínét közelítő magassági térképeket hozzanak létre.

BED_MESH_CLEAR

BED_MESH_CLEAR: Ez a parancs törli a hálót és eltávolít minden Z-beállítást. Ajánlott ezt a parancsot befejező G-kódba tenni.

BED_MESH_PROFILE

BED_MESH_PROFILE LOAD=<name> SAVE=<name> REMOVE=<name>: Ez a parancs a háló állapotának profilkezelését biztosítja. A LOAD a háló állapotát a megadott névnek megfelelő profilból állítja vissza. A SAVE parancs az aktuális hálóállapotot a megadott névnek megfelelő profilba menti. A REMOVE a megadott névnek megfelelő profilt törli a tartós memóriából. Megjegyzendő, hogy a SAVE vagy REMOVE műveletek lefuttatása után a SAVE_CONFIG parancsot kell futtatni, hogy a tartós memóriában végrehajtott változtatások véglegesek legyenek.

BED_MESH_OFFSET

BED_MESH_OFFSET [X=<value>] [Y=<value>]: X és/vagy Y eltolást alkalmaz a hálókereséshez. Ez a független extruderekkel rendelkező nyomtatóknál hasznos, mivel az eltolás szükséges a szerszámcsere utáni helyes Z-beállításhoz.

[bed_screws]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a tárgyasztal szintező csavarok konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a kézi szintezés útmutatót).

BED_SCREWS_ADJUST

BED_SCREWS_ADJUST: Ez a parancs a tárgyasztal állítócsavarok beállítási eszközét hívja elő. A fúvókát különböző helyekre küldi (a konfigurációs fájlban meghatározottak szerint), és lehetővé teszi a tárgyasztal állítócsavarok beállítását, hogy a tárgyasztal állandó távolságra legyen a fúvókától.

[bed_tilt]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a bed_tilt konfigurációs szakasz engedélyezve van.

BED_TILT_CALIBRATE

BED_TILT_CALIBRATE [METHOD=manual] [HORIZONTAL_MOVE_Z=<value>] [<probe_parameter>=<value>]: Ez a parancs a konfigurációban megadott pontokat szondázza, majd frissített X és Y dőlésbeállításokat javasol. Az opcionális szondázó paraméterekkel kapcsolatos részletekért lásd a PROBE parancsot. Ha a METHOD=manual van megadva, akkor a kézi szondázó eszköz aktiválódik - lásd a fenti MANUAL_PROBE parancsot a további parancsok részleteiért, amelyek elérhetőek, amíg ez az eszköz aktív. Az opcionális HORIZONTAL_MOVE_Z érték felülírja a konfigurációs fájlban megadott horizontal_move_z opciót.

[bltouch]

A következő parancs akkor érhető el, ha a bltouch konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a BL-Touch útmutatót).

BLTOUCH_DEBUG

BLTOUCH_DEBUG COMMAND=<command>: Ez egy parancsot küld a BLTouch-nak. Hasznos lehet a hibakereséshez. A rendelkezésre álló parancsok a következők: pin_down, touch_mode, pin_up, self_test, reset. A BL-Touch V3.0 vagy V3.1 támogathatja a set_5V_output_mode, set_OD_output_mode, output_mode_store parancsokat is.

BLTOUCH_STORE

BLTOUCH_STORE MODE=<output_mode>: Ez egy kimeneti módot tárol a BLTouch V3.1 EEPROM-jában: 5V, OD

[configfile]

A configfile modul automatikusan betöltődik.

SAVE_CONFIG

SAVE_CONFIG: Ez a parancs felülírja a nyomtató fő konfigurációs fájlját és újraindítja a gazdaszoftvert. Ez a parancs más kalibrálási parancsokkal együtt használható a kalibrációs tesztek eredményeinek tárolására.

[delayed_gcode]

A következő parancs akkor engedélyezett, ha a delayed_gcode konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a parancssablon útmutatót).

UPDATE_DELAYED_GCODE

UPDATE_DELAYED_GCODE [ID=<name>] [DURATION=<seconds>]: Frissíti az azonosított [delayed_gcode] késleltetési időtartamát és elindítja a G-kód végrehajtásának időzítőjét. A 0 érték törli a függőben lévő késleltetett G-kód végrehajtását.

[delta_calibrate]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a delta_kalibrate konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a delta kalibrációs útmutatót).

DELTA_CALIBRATE

DELTA_CALIBRATE [METHOD=manual] [HORIZONTAL_MOVE_Z=<value>] [<probe_parameter>=<value>]: Ez a parancs az ágy hét pontját szondázza, és frissített végállási pozíciókat, toronyszögeket és sugarakat javasol. Az opcionális szondázási paraméterekkel kapcsolatos részletekért lásd a PROBE parancsot. Ha a METHOD=manual érték van megadva, akkor a kézi szondázás eszköze aktiválódik - lásd a fenti MANUAL_PROBE parancsot az ezen eszköz aktiválása közben elérhető további parancsok részleteiért. Az opcionális HORIZONTAL_MOVE_Z érték felülírja a konfigurációs fájlban megadott horizontal_move_z opciót.

DELTA_ANALYZE

DELTA_ANALYZE: Ez a parancs a fokozott delta-kalibrálás során használatos. A részletekért lásd a Delta kalibrálás című dokumentumot.

[display]

A következő parancs akkor érhető el, ha a konfigurációs szakasz megjelenítése engedélyezve van.

SET_DISPLAY_GROUP

SET_DISPLAY_GROUP [DISPLAY=<display>] GROUP=<group>: Az LCD-kijelző aktív kijelzőcsoportjának beállítása. Ez lehetővé teszi több kijelző adatcsoport definiálását a konfigurációban, pl. [display_data <group> <elementname>] és a köztük való váltást ezzel a kiterjesztett G-kód paranccsal. Ha a DISPLAY nincs megadva, akkor alapértelmezés szerint "display" (az elsődleges kijelző).

[display_status]

A display_status modul automatikusan betöltődik, ha a display konfigurációs szakasz engedélyezve van. A következő szabványos G-kód parancsokat biztosítja:

 • Üzenet megjelenítése: M117 <message>
 • Nyomtatási folyamat százalékos arány beállítása: M73 P<percent>

A következő kiterjesztett G-kód parancs is rendelkezésre áll:

 • SET_DISPLAY_TEXT MSG=<message>: Az M117 paranccsal egyenértékű művelet, amely az MSG címen megadott üzenetet állítja be aktuális kijelzőüzenetként. Ha az MSG elmarad, a kijelző törlődik.

[dual_carriage]

A következő parancs akkor érhető el, ha a dual_carriage konfigurációs szakasz engedélyezve van.

SET_DUAL_CARRIAGE

SET_DUAL_CARRIAGE CARRIAGE=[0|1] [MODE=[PRIMARY|COPY|MIRROR]]: This command will change the mode of the specified carriage. If no MODE is provided it defaults to PRIMARY. Setting the mode to PRIMARY deactivates the other carriage and makes the specified carriage execute subsequent G-Code commands as-is. COPY and MIRROR modes are supported only for CARRIAGE=1. When set to either of these modes, carriage 1 will then track the subsequent moves of the carriage 0 and either copy relative movements of it (in COPY mode) or execute them in the opposite (mirror) direction (in MIRROR mode).

SAVE_DUAL_CARRIAGE_STATE

SAVE_DUAL_CARRIAGE_STATE [NAME=<state_name>]: Save the current positions of the dual carriages and their modes. Saving and restoring DUAL_CARRIAGE state can be useful in scripts and macros, as well as in homing routine overrides. If NAME is provided it allows one to name the saved state to the given string. If NAME is not provided it defaults to "default".

RESTORE_DUAL_CARRIAGE_STATE

RESTORE_DUAL_CARRIAGE_STATE [NAME=<state_name>] [MOVE=[0|1] [MOVE_SPEED=<speed>]]: Restore the previously saved positions of the dual carriages and their modes, unless "MOVE=0" is specified, in which case only the saved modes will be restored, but not the positions of the carriages. If positions are being restored and "MOVE_SPEED" is specified, then the toolhead moves will be performed with the given speed (in mm/s); otherwise the toolhead move will use the rail homing speed. Note that the carriages restore their positions only over their own axis, which may be necessary to correctly restore COPY and MIRROR mode of the dual carraige.

[endstop_phase]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha az endstop_phase konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a végállás fázis útmutatót).

ENDSTOP_PHASE_CALIBRATE

ENDSTOP_PHASE_CALIBRATE [STEPPER=<config_name>]: Ha nincs megadva STEPPER paraméter, akkor ez a parancs a múltbeli kezdőpont felvételi műveletek során a végállási lépcsőfázisok statisztikáit jelenti. STEPPER paraméter megadása esetén gondoskodik arról, hogy a megadott végállásfázis-beállítás a konfigurációs fájlba íródjon (a SAVE_CONFIG parancs segítségével).

[exclude_object]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha az exclude_object konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a tárgyútmutató kizárása):

EXCLUDE_OBJECT

EXCLUDE_OBJECT [NAME=object_name] [CURRENT=1] [RESET=1]: Paraméterek nélkül az összes jelenleg kizárt objektum listáját adja vissza.

Ha a NAME paramétert adjuk meg, a megnevezett objektumot kizárjuk a nyomtatásból.

A CURRENT paraméter megadásakor az aktuális objektumot kizárja a nyomtatásból.

A RESET paraméter megadásakor a kizárt objektumok listája törlődik. Ezen kívül a NAME bevonása csak a megnevezett objektumot fogja visszaállítani. Ez nyomtatási hibákat okozhat, ha a rétegek már kihagyásra kerültek.

EXCLUDE_OBJECT_DEFINE

EXCLUDE_OBJECT_DEFINE [NAME=object_name [CENTER=X,Y] [POLYGON=[[x,y],...]] [RESET=1] [JSON=1]: A fájlban lévő objektum összefoglalóját adja meg.

Ha nem adunk meg paramétereket, akkor a Klipper által ismert, definiált objektumok listája jelenik meg. Sztringek listáját adja vissza, kivéve, ha a JSON paramétert adjuk meg, ekkor az objektumok adatait JSON formátumban adja vissza.

Ha a NAME paraméter szerepel, ez egy kizárandó objektumot határoz meg.

 • NAME: Ez a paraméter kötelező. Ez a modul más parancsai által használt azonosító.
 • CENTER: Az objektum X,Y koordinátája.
 • POLYGON: X,Y koordináták tömbje, amely az objektum körvonalát adja.

A RESET paraméter megadásakor az összes definiált objektum törlődik, és az [exclude_object] modul visszaáll.

EXCLUDE_OBJECT_START

EXCLUDE_OBJECT_START NAME=object_name: Ez a parancs egy NAME paramétert vesz fel, és az aktuális rétegen lévő objektum G-kódjának kezdetét jelöli.

EXCLUDE_OBJECT_END

EXCLUDE_OBJECT_END [NAME=object_name]: Az objektum G-kódjának végét jelöli a réteghez. Az EXCLUDE_OBJECT_START-al párosul. A NAME paraméter opcionális, és csak akkor figyelmeztet, ha a megadott név nem egyezik az aktuális objektummal.

[extruder]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha az extruder konfigurációs szakasz engedélyezve van:

ACTIVATE_EXTRUDER

ACTIVATE_EXTRUDER EXTRUDER=<config_name>: Több extruder konfigurációs szakaszokkal rendelkező nyomtatóban ez a parancs megváltoztatja az aktív nyomtatófejet.

SET_PRESSURE_ADVANCE

SET_PRESSURE_ADVANCE [EXTRUDER=<config_name>] [ADVANCE=<pressure_advance>] [SMOOTH_TIME=<pressure_advance_smooth_time>]: Egy extruder léptető nyomástovábbítási paramétereinek beállítása (ahogyan az egy extruder vagy extruder_stepper konfigurációs szakaszban szerepel). Ha az EXTRUDER nincs megadva, akkor az alapértelmezett érték az aktív hotendben definiált stepper.

SET_EXTRUDER_ROTATION_DISTANCE

SET_EXTRUDER_ROTATION_DISTANCE EXTRUDER=<config_name> [DISTANCE=<distance>]: A megadott extruder léptetők "forgási távolság" új értékének beállítása (ahogyan az extruder vagy extruder_stepper konfigurációs szakaszban meghatározott). Ha a forgási távolság negatív szám, akkor a léptető mozgása inverz lesz (a konfigurációs fájlban megadott léptető irányhoz képest). A megváltoztatott beállítások nem maradnak meg a Klipper visszaállításakor. Óvatosan használd, mivel a kis változtatások túlzott nyomást eredményezhetnek az extruder és a hotend között. Használat előtt végezd el a megfelelő kalibrációt a filamenttel. Ha a 'DISTANCE' érték nincs megadva, akkor ez a parancs az aktuális forgási távolságot adja meg.

SYNC_EXTRUDER_MOTION

SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER=<name> MOTION_QUEUE=<name>: Ez a parancs az EXTRUDER által meghatározott léptetőt (ahogyan az extruder vagy extruder_stepper konfigurációs szakaszban) meghatározott extruder mozgásához szinkronizálódik a MOTION_QUEUE által meghatározott extruder mozgásához (ahogyan az extruder konfigurációs szakaszban definiálták). Ha a MOTION_QUEUE üres karakterlánc, akkor a léptető deszinkronizálódik az extruder minden mozgására.

SET_EXTRUDER_STEP_DISTANCE

Ez a parancs elavult, és a közeljövőben eltávolításra kerül.

SYNC_STEPPER_TO_EXTRUDER

Ez a parancs elavult, és a közeljövőben eltávolításra kerül.

[fan_generic]

A következő parancs akkor érhető el, ha a fan_generic konfigurációs szakasz engedélyezve van.

SET_FAN_SPEED

SET_FAN_SPEED FAN=config_name SPEED=<speed> Ez a parancs beállítja a ventilátor sebességét. "speed" 0.0 és 1.0 között kell lennie.

[filament_switch_sensor]

A következő parancs akkor érhető el, ha a filament_switch_sensor vagy filament_motion_sensor konfigurációs szakasz engedélyezve van.

QUERY_FILAMENT_SENSOR

QUERY_FILAMENT_SENSOR SENSOR=<sensor_name>: A nyomtatószál-érzékelő aktuális állapotának lekérdezése. A terminálon megjelenő adatok a konfigurációban meghatározott érzékelőtípustól függnek.

SET_FILAMENT_SENSOR

SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=<sensor_name> ENABLE=[0|1]: A nyomtatószál érzékelő be/ki kapcsolása. Ha az ENABLE értéke 0, akkor a nyomtatószál-érzékelő ki lesz kapcsolva, ha 1-re van állítva, akkor bekapcsol.

[firmware_retraction]

A következő szabványos G-kódú parancsok állnak rendelkezésre, ha a firmware_retraction konfigurációs szakasz engedélyezve van. Ezek a parancsok lehetővé teszik a szeletelőkben elérhető firmware retraction funkció kihasználását, hogy csökkentse a húrosodást a nem extrudálásos mozgások során a nyomtatás egyik részéből a másikba. A nyomás előtolás megfelelő beállítása csökkenti a szükséges visszahúzás hosszát.

 • G10: Visszahúzza a nyomtatószálat a konfigurált paraméterek szerint.
 • G11: Betölti a nyomtatószálat a konfigurált paraméterek szerint.

A következő további parancsok is rendelkezésre állnak.

SET_RETRACTION

SET_RETRACTION [RETRACT_LENGTH=<mm>] [RETRACT_SPEED=<mm/s>] [UNRETRACT_EXTRA_LENGTH=<mm>] [UNRETRACT_SPEED=<mm/s>]: A firmware visszahúzás által használt paraméterek beállítása. A RETRACT_LENGTH határozza meg a visszahúzandó és a visszahúzást megszüntető szál hosszát. A visszahúzás sebessége a RETRACT_SPEED segítségével állítható be, és általában viszonylag magasra van állítva. A visszahúzás sebességét az UNRETRACT_SPEED segítségével állítjuk be, és nem különösebben kritikus, bár gyakran alacsonyabb, mint a RETRACT_SPEED. Bizonyos esetekben hasznos, ha a visszahúzáskor egy kis plusz hosszúságot adunk hozzá, és ezt az UNRETRACT_EXTRA_LENGTH segítségével állítjuk be. A SET_RETRACTION általában a szeletelő szálankénti konfiguráció részeként kerül beállításra, mivel a különböző szálak különböző paraméterbeállításokat igényelnek.

GET_RETRACTION

GET_RETRACTION: A firmware visszahúzás által használt aktuális paraméterek lekérdezése és megjelenítése a terminálon.

[force_move]

A force_move modul automatikusan betöltődik, azonban néhány parancshoz szükséges az enable_force_move beállítása a nyomtató konfig-ban.

STEPPER_BUZZ

STEPPER_BUZZ STEPPER=<config_name>: Az adott léptetőmotor mozgatása egy mm-t előre, majd egy mm-t hátra, 10 alkalommal megismételve. Ez egy diagnosztikai eszköz, amely segít a léptető kapcsolatának ellenőrzésében.

FORCE_MOVE

FORCE_MOVE STEPPER=<config_name> DISTANCE=<value> VELOCITY=<value> [ACCEL=<value>]: Ez a parancs az adott léptetőmotort az adott távolságon (mm-ben) a megadott állandó sebességgel (mm/sec-ben) kényszerrel mozgatja. Ha az ACCEL meg van adva, és nagyobb, mint nulla, akkor a megadott gyorsulás (mm/sec^2-en) kerül alkalmazásra; egyébként nem történik gyorsítás. Nem történik határérték ellenőrzés; nem történik kinematikai frissítés; a tengelyen lévő más párhuzamos léptetők nem kerülnek mozgatásra. Legyél óvatos, mert a helytelen parancs kárt okozhat! A parancs használata szinte biztosan helytelen állapotba hozza az alacsony szintű kinematikát; a kinematika visszaállításához adj ki utána egy G28 parancsot. Ez a parancs alacsony szintű diagnosztikára és hibakeresésre szolgál.

SET_KINEMATIC_POSITION

SET_KINEMATIC_POSITION [X=<value>] [Y=<value>] [Z=<value>]: Kényszeríti az alacsony szintű kinematikai kódot, hogy azt higgye, a nyomtatófej a megadott cartesian pozícióban van. Ez egy diagnosztikai és hibakeresési parancs; használd a SET_GCODE_OFFSET és/vagy a G92 parancsot a normál tengelytranszformációkhoz. Ha egy tengely nincs megadva, akkor alapértelmezés szerint az a pozíció lesz, ahová a fejet utoljára parancsolták. A helytelen vagy érvénytelen pozíció beállítása belső szoftverhibához vezethet. Ez a parancs érvénytelenítheti a későbbi határérték ellenőrzéseket; a kinematika visszaállításához adj ki egy G28 parancsot.

[gcode]

A G-kód modul automatikusan betöltődik.

RESTART

RESTART: Ez arra készteti a gazdaszoftvert, hogy újratöltse a konfigurációját és belső alaphelyzetbe állítást végezzen. Ez a parancs nem törli a mikrokontroller hibaállapotát (lásd FIRMWARE_RESTART), és nem tölt be új szoftvert (lásd a GYIK oldalt).

FIRMWARE_RESTART

FIRMWARE_RESTART: Ez hasonló a RESTART parancshoz, de a mikrokontroller hibaállapotát is törli.

STATUS

STATUS: Jelentse a Klipper gazdagép szoftver állapotát.

SÚGÓ

HELP: A rendelkezésre álló kiterjesztett G-kód parancsok listájának megjelenítése.

[gcode_arcs]

A következő szabványos G-kód parancsok elérhetők, ha a gcode_arcs config section engedélyezve van:

 • Arc Move Clockwise (G2), Arc Move Counter-clockwise (G3): G2|G3 [X<hely>] [Y<hely>] [Z<hely>] [E<hely>] [F<sebesség>] I<érték> J<érték>|I<érték> K<érték>|J<érték> K<érték>
 • Arc sík kiválasztása: G17 (XY-sík), G18 (XZ-sík), G19 (YZ-sík)

[gcode_macro]

A következő parancs akkor érhető el, ha a gcode_macro konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a parancssablonok útmutatóját).

SET_GCODE_VARIABLE

SET_GCODE_VARIABLE MACRO=<macro_name> VARIABLE=<name> VALUE=<value>: Ez a parancs lehetővé teszi a gcode_macro változó értékének megváltoztatását üzem közben. A megadott VALUE-t Python literálként elemzi a program.

[gcode_move]

A gcode_move modul automatikusan betöltődik.

GET_POSITION

GET_POSITION: A nyomtatófej aktuális helyzetére vonatkozó információk visszaadása. További információkért lásd a GET_POSITION kimenet fejlesztői dokumentációját.

SET_GCODE_OFFSET

SET_GCODE_OFFSET [X=<pos>|X_ADJUST=<adjust>] [Y=<pos>|Y_ADJUST=<adjust>] [Z=<pos>|Z_ADJUST=<adjust>] [MOVE=1 [MOVE_SPEED=<speed>]]: Pozíciós eltolás beállítása, amelyet a későbbi G-kód parancsokra kell alkalmazni. Ezt általában a Z tárgyasztal eltolás virtuális megváltoztatására vagy a fúvókák XY eltolásának beállítására használják extruder váltáskor. Például, ha a "SET_GCODE_OFFSET Z=0.2" parancsot küldjük, akkor a jövőbeli G-kód mozgások Z magasságához 0,2 mm-t adunk hozzá. Ha az X_ADJUST stílusparamétereket használjuk, akkor a kiigazítás hozzáadódik a meglévő eltoláshoz (pl. a "SET_GCODE_OFFSET Z=-0.2" és a "SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.3" utána a teljes Z eltolás 0.1 lesz). Ha a "MOVE=1" van megadva, akkor a nyomtatófej mozgatása a megadott eltolás alkalmazására történik (egyébként az eltolás a következő abszolút G-kódú mozgatáskor lép hatályba, amely az adott tengelyt adja meg). Ha a "MOVE_SPEED" meg van adva, akkor a nyomtatófej mozgatása a megadott sebességgel (mm/sec-ben) történik; egyébként a nyomtatófej mozgatása az utoljára megadott G-kód sebességet fogja használni.

SAVE_GCODE_STATE

SAVE_GCODE_STATE [NAME=<state_name>]: Az aktuális G-kód koordináták elemzési állapotának mentése. A G-kód állapotának mentése és visszaállítása hasznos a szkriptekben és makrókban. Ez a parancs elmenti az aktuális G-kód abszolút koordinátamódot (G90/G91), az abszolút extrudálási módot (M82/M83), az origót (G92), az eltolást (SET_GCODE_OFFSET), a sebesség felülbírálását (M220), az extruder felülbírálását (M221), a mozgási sebességet, az aktuális XYZ pozíciót és a relatív extruder "E" pozíciót. A NAME megadása esetén lehetővé teszi, hogy a mentett állapotot a megadott karakterláncnak nevezzük el. Ha a NAME nincs megadva, az alapértelmezett érték "default".

RESTORE_GCODE_STATE

RESTORE_GCODE_STATE [NAME=<state_name>] [MOVE=1 [MOVE_SPEED=<speed>]]: A SAVE_GCODE_STATE segítségével korábban elmentett állapot visszaállítása. Ha "MOVE=1" van megadva, akkor a nyomtatófej mozgatása az előző XYZ-pozícióba való visszalépéshez történik. Ha "MOVE_SPEED" van megadva, akkor a nyomtatófej mozgatása a megadott sebességgel (mm/sec-ben) történik; egyébként a nyomtatófej mozgatása a visszaállított G-kód sebességét használja.

[hall_filament_width_sensor]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a tsl1401cl szálszélesség érzékelő konfigurációs szakasz vagy a hall szálszélesség érzékelő konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még TSLll401CL Szálszélesség érzékelő és a Hall Szálszélesség érzékelő dokumentumot):

QUERY_FILAMENT_WIDTH

QUERY_FILAMENT_WIDTH: Visszaadja az aktuálisan mért izzószál szélességet.

RESET_FILAMENT_WIDTH_SENSOR

RESET_FILAMENT_WIDTH_SENSOR: Törli az összes érzékelő leolvasását. Hasznos nyomtatószál csere után.

DISABLE_FILAMENT_WIDTH_SENSOR

DISABLE_FILAMENT_WIDTH_SENSOR: Kapcsold ki a szálszélesség érzékelőt, és ne használd áramlásszabályozáshoz.

ENABLE_FILAMENT_WIDTH_SENSOR

ENABLE_FILAMENT_WIDTH_SENSOR: Kapcsold be a szálszélesség érzékelőt, és kezd el használni az áramlásszabályozáshoz.

QUERY_RAW_FILAMENT_WIDTH

QUERY_RAW_FILAMENT_WIDTH: Visszaadja az ADC-csatorna aktuális leolvasását és a RAW-érzékelő értékét a kalibrációs pontokhoz.

ENABLE_FILAMENT_WIDTH_LOG

ENABLE_FILAMENT_WIDTH_LOG: Az átmérő naplózásának bekapcsolása.

DISABLE_FILAMENT_WIDTH_LOG

DISABLE_FILAMENT_WIDTH_LOG: Az átmérő naplózásának kikapcsolása.

[heaters]

A fűtőmodul automatikusan betöltődik, ha a konfigurációs fájlban van fűtőelem definiálva.

TURN_OFF_HEATERS

TURN_OFF_HEATERS: Kapcsold ki az összes fűtőberendezést.

TEMPERATURE_WAIT

TEMPERATURE_WAIT SENSOR=<config_name> [MINIMUM=<target>] [MAXIMUM=<target>]: Várj, amíg az adott hőmérséklet-érzékelő a megadott MINIMUM értéken vagy a megadott MINIMUM érték felett és/vagy a megadott MAXIMUM értéken vagy az alatt van.

SET_HEATER_TEMPERATURE

SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=<heater_name> [TARGET=<target_temperature>]: A fűtőtest célhőmérsékletének beállítása. Ha nincs megadva célhőmérséklet, akkor az érték 0.

[idle_timeout]

Az idle_timeout modul automatikusan betöltődik.

SET_IDLE_TIMEOUT

SET_IDLE_TIMEOUT [TIMEOUT=<timeout>]: Lehetővé teszi a felhasználó számára az üresjárati időkorlát beállítását (másodpercben).

[input_shaper]

A következő parancs akkor engedélyezett, ha az input_shaper konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a rezonancia kompenzációs útmutatót).

SET_INPUT_SHAPER

SET_INPUT_SHAPER [SHAPER_FREQ_X=<shaper_freq_x>] [SHAPER_FREQ_Y=<shaper_freq_y>] [DAMPING_RATIO_X=<damping_ratio_x>] [DAMPING_RATIO_Y=<damping_ratio_y>] [SHAPER_TYPE=<shaper>] [SHAPER_TYPE_X=<shaper_type_x>] [SHAPER_TYPE_Y=<shaper_type_y>]: A bemeneti formáló paraméterek módosítása. Vedd figyelembe, hogy a SHAPER_TYPE paraméter visszaállítja a bemeneti formálót mind az X, mind az Y tengelyre, még akkor is, ha az [input_shaper] szakaszban különböző formálótípusok lettek beállítva. A SHAPER_TYPE nem használható együtt a SHAPER_TYPE_X és SHAPER_TYPE_Y paraméterekkel. Az egyes paraméterekkel kapcsolatos további részletekért lásd a konfigurációs hivatkozást.

[manual_probe]

A manual_probe modul automatikusan betöltődik.

MANUAL_PROBE

MANUAL_PROBE [SPEED=<speed>]: Egy segédszkript futtatása, amely hasznos a fúvóka magasságának méréséhez egy adott helyen. Ha SPEED van megadva, akkor a TESTZ parancsok sebességét állítja be (az alapértelmezett 5 mm/sec). A kézi mérés során a következő további parancsok állnak rendelkezésre:

 • ACCEPT: Ez a parancs elfogadja az aktuális Z pozíciót, és lezárja a kézi szintező eszközt.
 • ABORT: Ez a parancs megszakítja a kézi szintezést.
 • TESTZ Z=<value>: Ez a parancs a fúvókát a "value" értékben megadott értékkel felfelé vagy lefelé mozgatja. Például a TESTZ Z=-.1 a fúvókát 0,1 mm-rel lefelé, míg a TESTZ Z=.1 a fúvókát 0,1 mm-rel felfelé mozgatja. Az érték lehet +, -, ++, vagy -- is, hogy a fúvókát a korábbi próbálkozásokhoz képest felfelé vagy lefelé mozdítsa.

Z_ENDSTOP_CALIBRATE

Z_ENDSTOP_CALIBRATE [SPEED=<speed>]: Egy segédszkript futtatása, amely hasznos a Z pozíció végállás konfigurációs beállításának kalibrálásához. A paraméterekkel és az eszköz aktív működése közben elérhető további parancsokkal kapcsolatos részletekért használd a MANUAL_PROBE parancsot.

Z_OFFSET_APPLY_ENDSTOP

Z_OFFSET_APPLY_ENDSTOP: Vegyük az aktuális Z G-kód eltolást (más néven mikrolépés), és vonjuk ki a stepper_z endstop_position-ból. Ez egy gyakran használt mikrolépés értéket vesz, és "állandóvá teszi". Egy SAVE_CONFIG szükséges a hatálybalépéshez.

[manual_stepper]

A következő parancs akkor érhető el, ha a manual_stepper konfigurációs szakasz engedélyezve van.

MANUAL_STEPPER

MANUAL_STEPPER STEPPER=config_name [ENABLE=[0|1]] [SET_POSITION=<pos>] [SPEED=<speed>] [ACCEL=<accel>] [MOVE=<pos> [STOP_ON_ENDSTOP=[1|2|2|-1|-2]] [SYNC=0]]]: Ez a parancs megváltoztatja a léptető állapotát. Az ENABLE paraméterrel engedélyezheted/letilthatod a léptetőt. A SET_POSITION paraméterrel kényszerítheted a léptetőt arra, hogy azt higgye, az adott helyzetben van. A MOVE paraméterrel kezdeményezhetsz mozgást egy adott pozícióba. Ha a SPEED és/vagy az ACCEL paraméter meg van adva, akkor a rendszer a megadott értékeket használja a konfigurációs fájlban megadott alapértelmezett értékek helyett. Ha nulla ACCEL-t ad meg, akkor nem történik gyorsítás. Ha STOP_ON_ENDSTOP=1 van megadva, akkor a lépés korán véget ér. Ha a végálláskapcsoló aktiválódik (a STOP_ON_ENDSTOP=2 paranccsal hiba nélkül befejezheted a mozgást, még akkor is, ha a végálláskapcsoló nem aktiválódott. Használd a -1 vagy a -2 jelölést, hogy leálljon, amikor a végálláskapcsoló még nem aktiválódott). Normális esetben a későbbi G-kód parancsok a léptetőmozgás befejezése után kerülnek ütemezésre, azonban ha a kézi léptetőmozgás parancs a SYNC=0 értéket használja, akkor a későbbi G-kód mozgatási parancsok a léptetőmozgással párhuzamosan is futhatnak.

[mcp4018]

A következő parancs akkor érhető el, ha az mcp4018 config szekció engedélyezve van.

SET_DIGIPOT

SET_DIGIPOT DIGIPOT=config_name WIPER=<value>: Ez a parancs megváltoztatja a digipot aktuális értékét. Ennek az értéknek általában 0.0 és 1.0 között kell lennie, hacsak a configban nincs definiálva 'scale'. Ha 'scale' van definiálva, akkor ennek az értéknek 0.0 és a 'scale' érték között kell lennie.

[led]

A következő parancs akkor érhető el, ha a LED konfigurációs szakaszok bármelyike engedélyezve van.

SET_LED

SET_LED LED=<config_name> RED=<value> GREEN=<value> BLUE=<value> WHITE=<value> [INDEX=<index>] [TRANSMIT=0] [SYNC=1]: Ez állítja be a LED kimenetet. Minden szín <value> 0,0 és 1,0 között kell lennie. A WHITE opció csak RGBW LED-ek esetén érvényes. Ha a LED több chipet támogat egy daisy-chainben, akkor megadhatjuk az INDEX-et, hogy csak az adott chip színét változtassuk meg (1 az első chiphez, 2 a másodikhoz stb.). Ha az INDEX nincs megadva, akkor a daisy-chain összes LED-je a megadott színre lesz beállítva. Ha TRANSMIT=0 van megadva, akkor a színváltoztatás csak a következő SET_LED parancsnál történik meg, amely nem ad meg TRANSMIT=0-t. Ez hasznos lehet az INDEX paraméterrel kombinálva, ha egy daisy-chainben több frissítést szeretnénk kötegelni. Alapértelmezés szerint a SET_LED parancs szinkronizálja a változtatásokat a többi folyamatban lévő G-kód paranccsal. Ez nemkívánatos viselkedéshez vezethet, ha a LED-ek beállítása akkor történik, amikor a nyomtató nem nyomtat, mivel ez visszaállítja az üresjárati időkorlátot. Ha nincs szükség gondos időzítésre, az opcionális SYNC=0 paraméter megadható, hogy a módosításokat az üresjárati időkorlát visszaállítása nélkül alkalmazd.

SET_LED_TEMPLATE

SET_LED_TEMPLATE LED=<led_name> TEMPLATE=<template_name> [<param_x>=<literal>] [INDEX=<index>]: Egy display_template hozzárendelése egy adott LED-hez. Például, ha definiáltunk egy [display_template my_led_template] konfigurációs szakaszt, akkor itt hozzárendelhetjük a TEMPLATE=my_led_template. A display_template-nek egy vesszővel elválasztott karakterláncot kell létrehoznia, amely négy lebegőpontos számot tartalmaz, amelyek megfelelnek a piros, zöld, kék és fehér színbeállításoknak. A sablon folyamatosan kiértékelésre kerül, és a LED automatikusan az így kapott színekre lesz beállítva. A sablon kiértékelése során használandó display_template paramétereket lehet beállítani (a paraméterek Python literálokként lesznek elemezve). Ha az INDEX nincs megadva, akkor a LED's daisy-chain összes chipje a sablonra lesz beállítva, ellenkező esetben csak a megadott indexszel rendelkező chip lesz frissítve. Ha a TEMPLATE üres karakterlánc, akkor ez a parancs törli a LED-hez rendelt korábbi sablonokat (ekkor a SET_LED parancsokat használhatjuk a LED színbeállításainak kezelésére).

[output_pin]

A következő parancs akkor érhető el, ha az output_pin konfigurációs szakasz engedélyezve van.

SET_PIN

SET_PIN PIN=config_name VALUE=<érték> [CYCLE_TIME=<ciklus_idő>]: A tű beállítása a megadott kimenetre VALUE. A VALUE-nak 0-nak vagy 1-nek kell lennie a "digitális" kimeneti tűk esetében. PWM-tüskék esetén 0,0 és 1,0 közötti értékre, vagy 0,0 és scale közötti értékre állítsuk be, ha a kimeneti tüske konfigurációs szakaszban scale van beállítva.

Néhány tű (jelenleg csak a "soft PWM" tű) támogatja az explicit ciklusidő beállítását a CYCLE_TIME paraméter segítségével (másodpercben megadva). Figyelembe kell venni, hogy a CYCLE_TIME paraméter nem tárolódik a SET_PIN parancsok között (minden explicit CYCLE_TIME paraméter nélküli SET_PIN parancs a cycle_time címen a output_pin konfigurációs szakaszban megadott ciklusidőt használja).

[palette2]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a palette2 konfigurációs szakasz engedélyezve van.

A paletta nyomtatások speciális OCode-ok (Omega-kódok) beágyazásával működnek a G-kód fájlban:

 • O1...O32: Ezeket a kódokat a G-kód folyamatból olvassa be és dolgozza fel ez a modul, majd továbbítja a Palette 2 eszköznek.

A következő további parancsok is rendelkezésre állnak.

PALETTE_CONNECT

PALETTE_CONNECT: Ez a parancs inicializálja a kapcsolatot a Palette 2-vel.

PALETTE_DISCONNECT

PALETTE_DISCONNECT: Ez a parancs megszakítja a kapcsolatot a Paletta 2-vel.

PALETTE_CLEAR

PALETTE_CLEAR: Ez a parancs arra utasítja a Palette 2-t, hogy törölje az összes szálat a bemeneti és kimeneti útvonalból.

PALETTE_CUT

PALETTE_CUT: Ez a parancs utasítja a Palette 2-t, hogy vágja el az illesztési magba töltött szálat.

PALETTE_SMART_LOAD

PALETTE_SMART_LOAD: Ez a parancs elindítja az intelligens betöltési sorozatot a Paletta 2-n. A nyomtatószál betöltése automatikusan történik a készülékben a nyomtatóhoz kalibrált távolság extrudálásával, és utasítja a Palette 2-t, amint a betöltés befejeződött. Ez a parancs megegyezik a Smart Load megnyomásával közvetlenül a Palette 2 képernyőjén, miután a nyomtatószál betöltése befejeződött.

[pid_calibrate]

A pid_calibrate modul automatikusan betöltődik, ha a konfigurációs fájlban van egy fűtés definiálva.

PID_CALIBRATE

PID_CALIBRATE HEATER=<config_name> TARGET=<temperature> [WRITE_FILE=1]: A PID kalibrációs teszt elvégzése. A megadott fűtőberendezés a megadott célhőmérséklet eléréséig engedélyezve lesz, majd a fűtőberendezés több cikluson keresztül ki- és bekapcsol. Ha a WRITE_FILE paraméter engedélyezve van, akkor létrejön a /tmp/heattest.txt fájl a teszt során vett összes hőmérséklet-mintát tartalmazó naplóval.

[pause_resume]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a pause_resume konfigurációs szakasz engedélyezve van:

PAUSE

PAUSE: Az aktuális nyomtatás szüneteltetése. Az aktuális pozíció rögzítésre kerül, hogy folytatáskor visszaállítható legyen.

RESUME

RESUME [VELOCITY=<value>]: Folytatja a nyomtatást szünet után, először visszaállítva a korábban rögzített pozíciót. A VELOCITY paraméter határozza meg, hogy a fúvóka milyen sebességgel térjen vissza az eredeti rögzített pozícióba.

CLEAR_PAUSE

CLEAR_PAUSE: Törli az aktuális szüneteltetett állapotot a nyomtatás folytatása nélkül. Ez akkor hasznos, ha valaki úgy dönt, hogy PAUSE után megszakítja a nyomtatást. Ajánlatos ezt hozzáadni az indító G-kódhoz, hogy a szüneteltetett állapot minden nyomtatásnál friss legyen.

CANCEL_PRINT

CANCEL_PRINT: Az aktuális nyomtatás törlése.

A print_stats modul automatikusan betöltődik.

SET_PRINT_STATS_INFO

SET_PRINT_STATS_INFO [TOTAL_LAYER=<total_layer_count>] [CURRENT_LAYER= <current_layer>]: Átadja a szeletelő adatait, a Klippernek, mint például az aktuális és összes réteg. Add hozzá a SET_PRINT_STATS_INFO [TOTAL_LAYER=<total_layer_count>] a szeletelő indító G-kód szakaszához és a SET_PRINT_STATS_INFO [CURRENT_LAYER= <current_layer>] a rétegváltás G-kód szakaszához, hogy átadja a réteginformációt a szeletelő a Klippernek.

[probe]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a szonda konfigurációs szakasz vagy a bltouch konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a szonda kalibrációs útmutatót).

PROBE

PROBE [PROBE_SPEED=<mm/s>] [LIFT_SPEED=<mm/s>] [SAMPLES=<count>] [SAMPLE_RETRACT_DIST=<mm>] [SAMPLES_TOLERANCE=<mm>] [SAMPLES_TOLERANCE_RETRIES=<count>] [SAMPLES_RESULT=median|average]: Mozgasd a fúvókát lefelé, amíg a szonda nem érzékel. Ha bármelyik opcionális paramétert megadjuk, azok felülírják a szonda konfigurációs szakaszában megadott megfelelő beállításokat.

QUERY_PROBE

QUERY_PROBE: Jelentse a szonda aktuális állapotát ("triggered" vagy "open").

PROBE_ACCURACY

PROBE_ACCURACY [PROBE_SPEED=<mm/s>] [SAMPLES=<count>] [SAMPLE_RETRACT_DIST=<mm>]: Több mérési minta maximumának, minimumának, átlagának, mediánjának és szórásának kiszámítása. Alapértelmezés szerint 10 MINTÁT veszünk. Egyébként az opcionális paraméterek alapértelmezés szerint a szonda konfigurációs szakaszában szereplő megfelelő beállításokat használják.

PROBE_CALIBRATE

PROBE_CALIBRATE [SPEED=<speed>] [<probe_parameter>=<value>]: A szonda z_offset kalibrálásához hasznos segédszkript futtatása. Az opcionális szondaparaméterekkel kapcsolatos részletekért lásd a PROBE parancsot. Lásd a MANUAL_PROBE parancsot a SPEED paraméterre és az eszköz aktív működése közben elérhető további parancsokra vonatkozó részletekért. Felhívjuk a figyelmet, hogy a PROBE_CALIBRATE parancs a sebesség változót használja az XY irányú és a Z irányú mozgáshoz.

Z_OFFSET_APPLY_PROBE

Z_OFFSET_APPLY_PROBE: Vegyük az aktuális Z G-kód eltolást (más néven mikrolépés), és vonjuk ki a szonda z_offset-jéből. Ez egy gyakran használt mikrolépés értéket vesz, és "állandóvá teszi". Egy SAVE_CONFIG szükséges a hatálybalépéshez.

[query_adc]

A query_adc modul automatikusan betöltődik.

QUERY_ADC

QUERY_ADC [NAME=<config_name>] [PULLUP=<value>]: Jelenti a konfigurált analóg tűhöz utoljára kapott analóg értéket. Ha NAME nincs megadva, a rendelkezésre álló ADC nevek listája kerül jelentésre. Ha a PULLUP meg van adva (ohmban megadott értékként), akkor a nyers analóg értéket és a pullup adott egyenértékű ellenállást jelenti.

[query_endstops]

A query_endstops modul automatikusan betöltődik. Jelenleg a következő szabványos G-kód parancsok állnak rendelkezésre, de használatuk nem ajánlott:

 • Végállás állapotának lekérdezése: M119 (Használd QUERY_ENDSTOPS helyett.)

QUERY_ENDSTOPS

QUERY_ENDSTOPS: Méri a tengelyvégállásokat és jelenti, ha azok "kioldottak" vagy "nyitott" állapotban vannak. Ezt a parancsot általában annak ellenőrzésére használják, hogy egy végállás megfelelően működik-e.

[resonance_tester]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a resonance_tester konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a rezonanciák mérése útmutatót).

MEASURE_AXES_NOISE

MEASURE_AXES_NOISE: Az összes engedélyezett gyorsulásmérő chip összes tengelyének zaját méri és adja ki.

TEST_RESONANCES

TEST_RESONANCES AXIS=<axis> OUTPUT=<resonances,raw_data> [NAME=<name>] [FREQ_START=<min_freq>] [FREQ_END=<max_freq>] [HZ_PER_SEC=<hz_per_sec>] [CHIPS=<adxl345_chip_name>] [POINT=x,y,z] [INPUT_SHAPING=[<0:1>]]: Lefuttatja a rezonanciatesztet a kért "tengely" összes konfigurált mérőpontjában, és méri a gyorsulást az adott tengelyhez konfigurált gyorsulásmérő chipek segítségével. A "tengely" lehet X vagy Y, vagy megadhat egy tetszőleges irányt AXIS=dx,dy, ahol dx és dy egy irányvektort meghatározó lebegőpontos szám (pl. AXIS=X, AXIS=Y, vagy AXIS=1,-1 az átlós irány meghatározásához). Vegyük figyelembe, hogy az AXIS=dx,dy és az AXIS=-dx,-dy egyenértékű. Az adxl345_chip_name lehet egy vagy több konfigurált adxl345 chip, vesszővel elválasztva, például CHIPS="adxl345, adxl345 rpi". Megjegyzendő, hogy az adxl345 elhagyható a nevesített adxl345 chipeknél. Ha POINT van megadva, az felülírja a [resonance_tester] alatt konfigurált pontokat. Ha INPUT_SHAPING=0 vagy nincs beállítva (alapértelmezett), letiltja a bemeneti alakítást a rezonancia teszteléshez, mert a rezonancia tesztelés nem érvényes a bemeneti alakító engedélyezésével. Az OUTPUT paraméter egy vesszővel elválasztott lista arról, hogy mely kimenetek kerülnek kiírásra. Ha raw_data paramétert kér, akkor a nyers gyorsulásmérő adatok egy /tmp/raw_data_<axis>_[<chip_name>_][<point>_]<name>.csv fájlba vagy fájlsorozatba íródnak. A (<point>_ név részével, amely csak akkor generálódik, ha 1-nél több mérőpont van konfigurálva vagy POINT van megadva). Ha resonances van megadva, a frekvenciaválasz kiszámításra kerül (az összes mérőpontra vonatkozóan), és a /tmp/resonances_<axis>_<name>.csv fájlba íródik. Ha nincs beállítva, az OUTPUT alapértelmezés szerinti resonances, a NAME pedig alapértelmezés szerint az aktuális időpontot jelenti "ÉÉÉÉHHNN_ÓÓPPMPMP" formátumban.

SHAPER_CALIBRATE

SHAPER_CALIBRATE [AXIS=<axis>] [NAME=<name>] [FREQ_START=<min_freq>] [FREQ_END=<max_freq>] [HZ_PER_SEC=<hz_per_sec>] [CHIPS=<adxl345_chip_name>] [MAX_SMOOTHING=<max_smoothing>]: Similarly to TEST_RESONANCES, runs the resonance test as configured, and tries to find the optimal parameters for the input shaper for the requested axis (or both X and Y axes if AXIS parameter is unset). If MAX_SMOOTHING is unset, its value is taken from [resonance_tester] section, with the default being unset. See the Max smoothing of the measuring resonances guide for more information on the use of this feature. The results of the tuning are printed to the console, and the frequency responses and the different input shapers values are written to a CSV file(s) /tmp/calibration_data_<axis>_<name>.csv. Unless specified, NAME defaults to the current time in "YYYYMMDD_HHMMSS" format. Note that the suggested input shaper parameters can be persisted in the config by issuing SAVE_CONFIG command, and if [input_shaper] was already enabled previously, these parameters take effect immediately.

[respond]

A következő szabványos G-kódú parancsok állnak rendelkezésre, ha a respond konfigurációs szakasz engedélyezve van:

 • M118 <message>: visszhangozza az üzenetet a konfigurált alapértelmezett előtaggal (vagy echo:, ha nincs konfigurálva előtag).

A következő további parancsok is rendelkezésre állnak.

RESPOND

 • RESPOND MSG="<message>": visszhangozza az üzenetet a konfigurált alapértelmezett előtaggal kiegészítve (vagy echo:, ha nincs konfigurálva előtag).
 • RESPOND TYPE=echo MSG="<message>": visszhangozza az üzenetet, amelyet echo: küld.
 • RESPOND TYPE=echo_no_space MSG="<message>": az üzenet visszhangja az előtaggal kiegészítve echo: szóköz nélkül az előtag és az üzenet között, hasznos a kompatibilitás néhány olyan octoprint pluginnal, amelyek nagyon speciális formázást várnak el.
 • RESPOND TYPE=command MSG="<message>": visszhangozza az üzenetet //. Az OctoPrint konfigurálható úgy, hogy válaszoljon ezekre az üzenetekre (pl. RESPOND TYPE=command MSG=action:pause).
 • RESPOND TYPE=error MSG="<message>": visszhangozza az üzenetet !!.
 • RESPOND PREFIX=<prefix> MSG="<message>": visszhangozza az üzenetet <prefix> előtaggal kiegészítve. (A PREFIX paraméter elsőbbséget élvez a TYPE paraméterrel szemben.)

[save_variables]

A következő parancs akkor engedélyezett, ha a save_variables konfigurációs szakasz engedélyezve van.

SAVE_VARIABLE

SAVE_VARIABLE VARIABLE=<name> VALUE=<value>: A változót a lemezre menti, hogy újraindításkor is használható legyen. Minden tárolt változó betöltődik a printer.save_variables.variables dict indításkor, és használható a G-kód makrókban. A megadott VALUE-t Python literálként elemzi.

[screws_tilt_adjust]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a screws_tilt_adjust konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a kézi szintbeállítási útmutatót).

SCREWS_TILT_CALCULATE

SCREWS_TILT_CALCULATE [DIRECTION=CW|CCW] [MAX_DEVIATION=<value>] [HORIZONTAL_MOVE_Z=<value>] [<probe_parameter>=<value>]: Ez a parancs meghívja az ágycsavarok beállítási eszközét. A fúvókát különböző helyekre (a konfigurációs fájlban meghatározottak szerint) parancsolja a Z magasságot szondázva, és kiszámítja az ágy szintjének beállításához szükséges gombfordulatok számát. Ha DIRECTION van megadva, akkor a gombfordulások mind ugyanabba az irányba, az óramutató járásával megegyező (CW) vagy az óramutató járásával ellentétes (CCW) irányba fognak történni. Az opcionális szondaparaméterekkel kapcsolatos részletekért lásd a PROBE parancsot. FONTOS: A parancs használata előtt mindig el kell végezni egy G28-at. Ha MAX_DEVIATION van megadva, a parancs G-kód hibát fog kiadni, ha a csavar magasságának az alapcsavar magasságához viszonyított bármilyen különbsége nagyobb, mint a megadott érték. Az opcionális HORIZONTAL_MOVE_Z érték felülírja a konfigurációs fájlban megadott horizontal_move_z opciót.

[sdcard_loop]

Ha az sdcard_loop konfigurációs szakasz engedélyezve van, a következő kiterjesztett parancsok állnak rendelkezésre.

SDCARD_LOOP_BEGIN

SDCARD_LOOP_BEGIN COUNT=<count>: Egy hurokszerű szakasz kezdete az SD nyomtatásban. A 0-ás szám azt jelzi, hogy a szakasz végtelenített hurokba kerüljön.

SDCARD_LOOP_END

SDCARD_LOOP_END: Az SD-nyomtatásban egy ciklusos szakasz befejezése.

SDCARD_LOOP_DESIST

SDCARD_LOOP_DESIST: A meglévő ciklusok befejezése további iterációk nélkül.

[servo]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a szervó konfigurációs szakasz engedélyezve van.

SET_SERVO

SET_SERVO SERVO=config_name [ANGLE=<degrees> | WIDTH=<seconds>]: A szervó pozíciójának beállítása a megadott szögre (fokban) vagy impulzusszélességre (másodpercben). A WIDTH=0 használatával letilthatod a szervókimenetet.

[skew_correction]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a skew_correction konfigurációs szakasz engedélyezve van (lásd még a Ferdeségi korrekció útmutatót).

SET_SKEW

SET_SKEW [XY=<ac_length,bd_length,ad_length>] [XZ=<ac,bd,ad>] [YZ=<ac,bd,ad>] [CLEAR=<0|1>]: A [skew_correction] modul konfigurálása a kalibrációs nyomatból vett mérésekkel (mm-ben). A mérések a síkok tetszőleges kombinációjára adhatók meg, a be nem adott síkok megtartják az aktuális értéküket. Ha CLEAR=1 van megadva, akkor minden ferdeségkorrekció ki lesz kapcsolva.

GET_CURRENT_SKEW

GET_CURRENT_SKEW: A nyomtató aktuális ferdeségét jelenti minden síkhoz radiánban és fokban. A ferdeség kiszámítása a SET_SKEW G-kódal megadott paraméterek alapján történik.

CALC_MEASURED_SKEW

CALC_MEASURED_SKEW [AC=<ac_length>] [BD=<bd_length>] [AD=<ad_length>]: Kiszámítja és jelenti a ferdeséget (radiánban és fokban) egy mért lenyomat alapján. Ez hasznos lehet a nyomtató aktuális ferdeségének meghatározásához a korrekció alkalmazása után. A korrekció alkalmazása előtt is hasznos lehet annak meghatározásához, hogy szükséges-e a ferdeségkorrekció. A ferdeség kalibrációs objektumok és mérések részleteiért lásd a Ferdeség korrekció dokumentumot.

SKEW_PROFILE

SKEW_PROFILE [LOAD=<name>] [SAVE=<name>] [REMOVE=<name>]: Profilkezelés a skew_correction számára. A LOAD visszaállítja a ferdeség állapotát a megadott névnek megfelelő profilból. A SAVE a megadott névnek megfelelő profilba menti az aktuális ferdeségállapotot. A REMOVE törli a megadott névnek megfelelő profilt a tartós memóriából. Megjegyzendő, hogy a SAVE vagy REMOVE műveletek lefuttatása után a SAVE_CONFIG parancsot kell futtatni, hogy a tartós memóriában végrehajtott változtatások véglegesek legyenek.

[smart_effector]

Több parancs is elérhető, ha a smart_effector konfigurációs szakasz engedélyezve van. A Smart Effector paramétereinek módosítása előtt mindenképpen nézze meg a Smart Effector hivatalos dokumentációját a Duet3D Wiki oldalon. Ellenőrizd továbbá a szonda kalibrációs útmutató című dokumenmot is.

SET_SMART_EFFECTOR

SET_SMART_EFFECTOR [SENSITIVITY=<sensitivity>] [ACCEL=<accel>] [RECOVERY_TIME=<time>]: A Smart Effector paramétereinek beállítása. Ha SENSITIVITY van megadva, a megfelelő érték a SmartEffector EEPROM-ba íródik (control_pin biztosítása szükséges). Az elfogadható <sensitivity> értékek 0..255, az alapértelmezett érték 50..255. Az alacsonyabb értékek kisebb fúvóka-érintkezési erőt igényelnek a kioldáshoz (de nagyobb a téves kioldás kockázata a szondázás közbeni rezgések miatt), a magasabb értékek pedig csökkentik a téves kioldást (de nagyobb érintkezési erőt igényelnek a kioldáshoz). Mivel az érzékenység az EEPROM-ba íródik, a leállítás után is megmarad, így nem kell minden nyomtató indításakor konfigurálni. ACCEL és RECOVERY_TIME lehetővé teszi a megfelelő paraméterek futásidőben történő felülbírálását, a Smart Effector konfigurációs szakasz további információkat tartalmaz ezekről a paraméterekről.

RESET_SMART_EFFECTOR

RESET_SMART_EFFECTOR: Visszaállítja a Smart Effector érzékenységét a gyári beállításokra. Szükséges a control_pin megadása a config szakaszban.

[stepper_enable]

A stepper_enable modul automatikusan betöltődik.

SET_STEPPER_ENABLE

SET_STEPPER_ENABLE STEPPER=<config_name> ENABLE=[0|1]: Csak az adott léptetőmotor engedélyezése vagy letiltása. Ez egy diagnosztikai és hibakeresési eszköz, ezért óvatosan kell használni. Egy léptetőmotor letiltása nem állítja vissza a kezdőpont felvételi információkat. Egy letiltott léptetőmotor kézi mozgatása azt okozhatja, hogy a gép a biztonságos határértékeken kívül működteti a motort. Ez a tengely alkatrészeinek, a nyomtatófejnek és a nyomtatási felületnek a károsodásához vezethet.

[temperature_fan]

A következő parancs akkor érhető el, ha a temperature_fan konfigurációs szakasz engedélyezve van.

SET_TEMPERATURE_FAN_TARGET

SET_TEMPERATURE_FAN_TARGET temperature_fan=<temperature_fan_name> [target=<target_temperature>] [min_speed=<min_speed>] [max_speed=<max_speed>]: A temperature_fan célhőmérsékletének beállítása. Ha nincs megadva célérték, akkor a konfigurációs fájlban megadott hőmérsékletet állítja be. Ha a sebességek nincsenek megadva, akkor nem történik változás.

[tmcXXXX]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a tmcXXXXXX konfigurációs szakaszok bármelyike engedélyezve van.

DUMP_TMC

DUMP_TMC STEPPER=<name> [REGISTER=<name>]: Ez a parancs kiolvassa az összes TMC-illesztőprogram-regisztert, és jelenti az értékeiket. Ha egy REGISTER-t adunk meg, csak a megadott regiszter kerül kiírásra.

INIT_TMC

INIT_TMC STEPPER=<name>: Ez a parancs inicializálja a TMC regisztereket. A meghajtó újraaktiválásához szükséges, ha a chip áramellátása kikapcsol, majd visszakapcsol.

SET_TMC_CURRENT

SET_TMC_CURRENT STEPPER=<name> CURRENT=<amps> HOLDCURRENT=<amps>: Ezzel beállíthatjuk a TMC meghajtó futási és tartási áramát. A HOLDCURRENT nem alkalmazható a TMC2660 meghajtókra. Olyan meghajtónál, amely rendelkezik a globalscaler mezővel (TMC5160 és TMC2240), ha a StealthChop2-t használja, a léptetőt >130 ms-ig álló helyzetben kell tartani, hogy a meghajtó elvégezze az AT#1 kalibrációt.

SET_TMC_FIELD

SET_TMC_FIELD STEPPER=<name> FIELD=<field> VALUE=<value> VELOCITY=<value>: Ez megváltoztatja a TMC-illesztőprogram megadott regisztermezőjének értékét. Ez a parancs csak alacsony szintű diagnosztikára és hibakeresésre szolgál, mivel a mezők futás közbeni módosítása a nyomtató nem kívánt és potenciálisan veszélyes viselkedéséhez vezethet. A tartós változtatásokat inkább a nyomtató konfigurációs fájljának használatával kell elvégezni. A megadott értékek esetében nem történik számítási ellenőrzés. VALUE helyett megadható VELOCITY is. Ezt a sebességet a rendszer a 20 bites TSTEP alapú értékmegjelenítésre konvertálja. Csak a VELOCITY argumentumot használja a sebességet jelentő mezőkhöz.

[toolhead]

A nyomtatófejmodul automatikusan betöltődik.

SET_VELOCITY_LIMIT

SET_VELOCITY_LIMIT [VELOCITY=<value>] [ACCEL=<value>] [ACCEL_TO_DECEL=<value>] [SQUARE_CORNER_VELOCITY=<value>]: A nyomtató sebességhatárainak módosítása.

[tuning_tower]

A tuning_tower modul automatikusan betöltődik.

TUNING_TOWER

TUNING_TOWER COMMAND=<command> PARAMETER=<name> START=<value> [SKIP=<value>] [FACTOR=<value> [BAND=<value>]] | [STEP_DELTA=<value> STEP_HEIGHT=<value>]: Egy eszköz egy paraméter beállítására minden egyes Z magasságon a nyomtatás során. Az eszköz az adott COMMAND parancsot a megadott PARAMETER értékhez rendelt Z értékkel egy képlet szerint változó értékkel futtatja. Használd a FACTOR lehetőséget, ha vonalzóval vagy tolómérővel fogod mérni az optimális Z magasságot, vagy STEP_DELTA és STEP_HEIGHT, ha a hangolótorony modellje diszkrét értékek sávjaival rendelkezik, mint ahogy az a hőmérséklet-tornyoknál gyakori. Ha SKIP=<value> van megadva, akkor a hangolási folyamat nem kezdődik meg, amíg a Z magasság <value> elérését, és ez alatt az érték START értékre lesz beállítva; ebben az esetben az alábbi képletekben használt z_height valójában max(z - skip, 0). Három lehetséges kombináció létezik:

 • FACTOR: Az érték factor milliméterenként változik. Az alkalmazott képlet: value = start + factor * z_height. Az optimális Z magasságot közvetlenül a képletbe illesztheti az optimális paraméterérték meghatározásához.
 • FACTOR és BAND: Az érték átlagosan Faktor milliméterenként változik, de diszkrét sávokban, ahol a kiigazítás csak minden BAND milliméterenként történik a Z magasságban. A használt képlet a következő: value= start + factor* ((floor(z_height / band) + .5) * band).
 • STEP_DELTA és STEP_HEIGHT: Az érték STEP_DELTA minden STEP_HEIGHT milliméterrel változik. A használt képlet a következő: value = start + step_delta * floor(z_height / step_height). Az optimális érték meghatározásához egyszerűen megszámolhatja a sávokat vagy leolvashatja a hangolótorony értékeit.

[virtual_sdcard]

A Klipper támogatja a következő szabványos G-kód parancsokat, ha a virtual_sdcard konfigurációs szakasz engedélyezve van:

 • SD-kártya listázása: M20
 • SD-kártya inicializálása: M21
 • Válaszd ki az SD fájlt: M23 <filename>
 • SD nyomtatás indítása/folytatása: M24
 • SD nyomtatás szüneteltetése: M25
 • SD pozíció beállítása: M26 S<offset>
 • SD nyomtatási státusz jelentése: M27

Ezenkívül a következő kiterjesztett parancsok is elérhetők, ha a "virtual_sdcard" konfigurációs szakasz engedélyezve van.

SDCARD_PRINT_FILE

SDCARD_PRINT_FILE FILENAME=<filename>: Egy fájl betöltése és az SD-nyomtatás elindítása.

SDCARD_RESET_FILE

SDCARD_RESET_FILE: A fájl eltávolítása és az SD állapotának törlése.

[axis_twist_compensation]

The following commands are available when the axis_twist_compensation config section is enabled.

AXIS_TWIST_COMPENSATION_CALIBRATE

AXIS_TWIST_COMPENSATION_CALIBRATE [SAMPLE_COUNT=<value>]: Initiates the X twist calibration wizard. SAMPLE_COUNT specifies the number of points along the X axis to calibrate at and defaults to 3.

[z_thermal_adjust]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a z_thermal_adjust konfigurációs szakasz engedélyezve van.

SET_Z_THERMAL_ADJUST

SET_Z_THERMAL_ADJUST [ENABLE=<0:1>] [TEMP_COEFF=<value>] [REF_TEMP=<value>]: A Z hőszabályozás engedélyezése vagy letiltása az ENABLE parancsal. A letiltás nem távolítja el a már alkalmazott beállítást, de befagyasztja az aktuális beállítási értéket. Ez megakadályozza a potenciálisan nem biztonságos Z lefelé irányuló mozgást. Az újbóli engedélyezés potenciálisan felfelé irányuló szerszámmozgást okozhat, mivel a beállítás frissül és alkalmazásra kerül. TEMP_COEFF lehetővé teszi a beállítási hőmérsékleti együttható futásidejű hangolását (azaz a TEMP_COEFF konfigurációs paramétert). A TEMP_COEFF értékek nem kerülnek mentésre a konfigurációba. REF_TEMP manuálisan felülbírálja a kezdőpont felvétel során beállított referencia-hőmérsékletet (pl. nem szabványos kezdőpont felvételi rutinoknál történő használatra) - a kezdőpont felvételkor automatikusan visszaáll.

[z_tilt]

A következő parancsok akkor érhetők el, ha a z_tilt konfigurációs szakasz engedélyezve van.

Z_TILT_ADJUST

Z_TILT_ADJUST [HORIZONTAL_MOVE_Z=<value>] [<probe_parameter>=<value>]: Ez a parancs a konfigurációban megadott pontokat szondázza, majd független beállításokat végez az egyes Z léptetőkön a dőlés kompenzálása érdekében. Az opcionális szondázó paraméterekkel kapcsolatos részletekért lásd a PROBE parancsot. Az opcionális HORIZONTAL_MOVE_Z érték felülírja a config fájlban megadott horizontal_move_z opciót.

Back to top