Kihagyás

Kiadás

A Klipper kiadások története. A Klipper telepítésével kapcsolatos információkért lásd a telepítés dokumentumot.

Klipper 0.11.0

Available on 20221128. Major changes in this release:

 • Trinamic stepper motor driver "step on both edges" optimization.
 • Support for Python3. The Klipper host code will run with either Python2 or Python3.
 • Enhanced CAN bus support. Support for CAN bus on rp2040, stm32g0, stm32h7, same51, and same54 chips. Support for "USB to CAN bus bridge" mode.
 • Support for CanBoot bootloader.
 • Support for mpu9250 and mpu6050 accelerometers.
 • Improved error handling for max31856, max31855, max31865, and max6675 temperature sensors.
 • It is now possible to configure LEDs to update during long running G-Code commands using LED "template" support.
 • Several micro-controller improvements. New support for stm32h743, stm32h750, stm32l412, stm32g0b1, same70, same51, and same54 chips. Support for i2c reads on atsamd and stm32f0. Hardware pwm support on stm32. Linux mcu signal based event dispatch. New rp2040 support for "make flash", i2c, and rp2040-e5 USB errata.
 • New modules added: angle, dac084S085, exclude_object, led, mpu9250, pca9632, smart_effector, z_thermal_adjust. New deltesian kinematics added. New dump_mcu tool added.
 • Számos hibajavítás és kódtisztítás.

Klipper 0.10.0

Elérhető a 20210929. Fontosabb változások ebben a kiadásban:

 • A "Multi-MCU Homing" támogatása. Mostantól lehetőség van arra, hogy egy léptetőmotor és a végállás külön mikrovezérlőkhöz legyen csatlakoztatva. Ez leegyszerűsíti a Z-érzékelők kábelezését a "nyomtatófejen".
 • Klipper mostantól rendelkezik egy Közösségi Discord Szerver és egy Közösségi Társalgó Szerver-rel.
 • A Klipper weboldal mostantól az "mkdocs" infrastruktúrát használja. Létezik egy Klipper Fordítások projekt is.
 • Automatizált támogatás a firmware SDkártyán keresztüli égetéséhez számos lapon.
 • Új kinematikai támogatás a "Hybrid CoreXY" és "Hybrid CoreXZ" nyomtatókhoz.
 • A Klipper mostantól a rotation_distance funkciót használja a léptetőmotorok mozgási távolságának beállításához.
 • A Klipper fő gazdakódja mostantól közvetlenül kommunikálhat a mikrovezérlőkkel a CAN-buszon keresztül.
 • Új "mozgáselemző" rendszer. A Klipper 'belső mozgásfrissítések és az érzékelő eredményei nyomon követhetők és naplózhatók elemzés céljából.
 • A Trinamic léptetőmotor-meghajtókat mostantól folyamatosan ellenőrzik a hibaállapotok szempontjából.
 • Az rp2040 mikrokontroller támogatása (Raspberry Pi Pico lapok).
 • A "make menuconfig" rendszer mostantól a kconfiglib-et használja.
 • Hozzáadva számos további modul: ds18b20, duplicate_pin_override, filament_motion_sensor, palette2, motion_report, pca9533, pulse_counter, save_variables, sdcard_loop, temperature_host, temperature_mcu
 • Számos hibajavítás és kódtisztítás.

Klipper 0.9.0

Elérhető a 20201020. Főbb változások ebben a kiadásban:

 • Az "Input Shaping" a nyomtató rezonanciájának ellensúlyozására szolgáló mechanizmus támogatása. Csökkentheti vagy megszüntetheti a "gyűrődést" a nyomatokon.
 • Új "Smooth Pressure Advance" rendszer. Ezt a "Pressure Advance" rendszer a pillanatnyi sebesség változások bevezetése nélkül valósítja meg. Mostantól lehetőség van a nyomás előtolás beállítására is a "Tuning Tower" módszerrel.
 • Új "webhooks" API-kiszolgáló. Ez egy programozható JSON interfészt biztosít a Klipperhez.
 • Az LCD kijelző és a menü mostantól a Jinja2 sablonnyelv segítségével konfigurálható.
 • A TMC2208 léptetőmotor-meghajtók mostantól "standalone" üzemmódban is használhatók a Klipperrel.
 • Továbbfejlesztett BL-Touch v3 támogatás.
 • Javított USB-azonosítás. A Klipper mostantól saját USB-azonosító kóddal rendelkezik, és a mikrovezérlők mostantól az USB-azonosítás során jelenthetik egyedi sorozatszámukat.
 • Új kinematikai támogatás a "Rotary Delta" és "CoreXZ" nyomtatókhoz.
 • Mikrovezérlő fejlesztések: az STM32F070 támogatása, az STM32F207 támogatása, a GPIO tűk támogatása a "Linux MCU" rendszeren, STM32 "HID bootloader" támogatás, Chitu bootloader támogatás, MKS Robin bootloader támogatás.
 • A Python "szemétgyűjtési" események jobb kezelése.
 • Számos további modul lett hozzáadva: adc_scaled, adxl345, bme280, display_status, extruder_stepper, fan_generic, hall_filament_width_sensor, htu21d, homing_heaters, input_shaper, lm75, print_stats, resonance_tester, shaper_calibrate, query_adc, graph_accelerometer, graph_extruder, graph_motion, graph_shaper, graph_temp_sensor, whconsole
 • Számos hibajavítás és kódtisztítás.

Klipper 0.9.1

Elérhető a 20201028. Csak hibajavításokat tartalmazó kiadás.

Klipper 0.8.0

Elérhető a 20191021. Főbb változások ebben a kiadásban:

 • Új G-kód parancssablon támogatás. A konfigurációs fájlban lévő G-kódot mostantól a Jinja2 sablonnyelvvel értékeli ki a rendszer.
 • A Trinamic léptető meghajtók javítása:
  • Új támogatás a TMC2209 és TMC5160 illesztőprogramokhoz.
  • Továbbfejlesztett DUMP_TMC, SET_TMC_CURRENT és INIT_TMC G-kód parancsok.
  • Javított támogatás a TMC UART kezeléséhez analóg mux-al.
 • Javított célmeghatározás, mérés és tárgyasztal szintezési támogatás:
  • Új manual_probe, bed_screws, screws_tilt_adjust, skew_correction, safe_z_home modulok hozzáadása.
  • Továbbfejlesztett többmintás mérés mediánnal, átlagolással és újrapróbálási logikával.
  • Javított dokumentáció a BL-Touch, a szondakalibrálás, a végállás kalibrálás, a delta kalibrálás, az érzékelő nélküli kezdőpont és a végállás fázis kalibrálásához.
  • Továbbfejlesztett kezdőpont támogatás a Z tengelyen.
 • Számos Klipper mikrokontroller fejlesztés:
  • Klipper portolva: SAM3X8C, SAM4S8C, SAMD51, STM32F042, STM32F4
  • Új USB CDC-illesztőprogramok SAM3X, SAM4, STM32F4 rendszerekhez.
  • Továbbfejlesztett támogatás a Klipper USB-n keresztül történő égetéséhez.
  • Szoftveres SPI-támogatás.
  • Jelentősen javult a hőmérséklet-szűrés az LPC176x-en.
  • A korai kimeneti érintkezők beállításai a mikrovezérlőben konfigurálhatók.
 • Új weboldal a Klipper dokumentációval: http://klipper3d.org/
  • A Klippernek már van logója.
 • A poláris és a "kábelcsörlő" kinematika kísérleti alátámasztása.
 • A konfigurációs fájl mostantól más konfigurációs fájlokat is tartalmazhat.
 • Számos további modul hozzá lett adva: board_pins, controller_fan, delayed_gcode, dotstar, filament_switch_sensor, firmware_retraction, gcode_arcs, gcode_button, heater_generic, manual_stepper, mcp4018, mcp4728, neopixel, pause_resume, respond, temperature_sensor tsl1401cl_filament_width_sensor, tuning_tower
 • Számos további parancsot adtunk hozzá: RESTORE_GCODE_STATE, SAVE_GCODE_STATE, SET_GCODE_VARIABLE, SET_HEATER_TEMPERATURE, SET_IDLE_TIMEOUT, SET_TEMPERATURE_FAN_TARGET
 • Számos hibajavítás és kódtisztítás.

Klipper 0.7.0

Elérhető a 20181220. Főbb változások a kiadásban:

 • A Klipper mostantól támogatja a "háló" tárgyasztal szintezés állítást
 • Új támogatás a "továbbfejlesztett" delta kalibrációhoz (kalibráld a nyomtatás x/y méreteit delta nyomtatókon)
 • A Trinamic léptetőmotor-meghajtók (tmc2130, tmc2208, tmc2660) futásidejű konfigurációjának támogatása
 • Javított hőmérséklet-érzékelő támogatás: MAX6675, MAX31855, MAX31856, MAX31865, egyedi termisztorok, általános PT100 típusú érzékelők
 • Számos új modul: temperature_fan, sx1509, force_move, mcp4451, z_tilt, quad_gantry_level, endstop_phase, bltouch
 • Számos új parancs hozzáadása: SAVE_CONFIG, SET_PRESSURE_ADVANCE, SET_GCODE_OFFSET, SET_VELOCITY_LIMIT, STEPPER_BUZZ, TURN_OFF_HEATERS, M204, egyedi G-kód makrók
 • Kibővített LCD-kijelző támogatás:
  • Futásidejű menük támogatása
  • Új kijelző ikonok
  • A "uc1701" és "ssd1306" kijelzők támogatása
 • További mikrokontroller támogatás:
  • Klipper portolva: LPC176x (Smoothieboards), SAM4E8E (Duet2), SAMD21 (Arduino Zero), STM32F103 ("Blue pill" eszközök), atmega32u4
  • Új generikus USB CDC vezérlő implementálva AVR, LPC176x, SAMD21 és STM32F103 platformokra
  • Teljesítményjavulás ARM processzorokon
 • A kinematikai kódot átírtuk, hogy egy "iteratív megoldót" használjon
 • Új automatikus tesztelési esetek a Klipper gazdagép szoftverhez
 • Számos új példa konfigurációs fájl a szokásos nyomtatókhoz
 • Dokumentációfrissítések rendszerbetöltőkhöz, teljesítményértékeléshez, mikrovezérlő portoláshoz, konfigurációs ellenőrzésekhez, tű hozzárendeléshez, szeletelőbeállításokhoz, csomagoláshoz és egyebekhez
 • Számos hibajavítás és kódtisztítás

Klipper 0.6.0

Elérhető a 20180331. Főbb változások ebben a kiadásban:

 • Továbbfejlesztett fűtőberendezés és termisztor hardverhiba ellenőrzések
 • Z-szondák támogatása
 • A delták automatikus paraméterkalibrálásának kezdeti támogatása (egy új delta_calibrate parancson keresztül)
 • A tárgyasztal dőléskiegyenlítésének kezdeti támogatása (a bed_tilt_calibrate paranccsal)
 • A "biztonságos kezdőpont" és a kezdőpont felülbírálásának kezdeti támogatása
 • Kezdeti támogatás az állapot megjelenítéséhez a RepRapDiscount 2004 és 12864 stílusú kijelzőkön
 • Új multi-extruder fejlesztések:
  • A megosztott fűtőtestek támogatása
  • Kezdeti támogatás kettős kocsikhoz
 • Több léptető tengelyenkénti konfigurálásának támogatása (pl. kettős Z)
 • Egyedi digitális és PWM kimeneti tűk támogatása (új SET_PIN paranccsal)
 • Kezdeti támogatás egy "virtuális SDcard" számára, amely lehetővé teszi a nyomtatást közvetlenül a Klipper-ről (segít a túl lassú gépeken, hogy az OctoPrint jól fusson)
 • Különböző karhosszúságok beállításának támogatása a delta minden egyes tornyán
 • A G-kód M220/M221 parancsok támogatása (sebességtényező felülbírálása / extrudálási tényező felülbírálása)
 • Számos dokumentáció frissítés:
  • Számos új példa konfigurációs fájl a szokásos nyomtatókhoz
  • Új több MCU konfigurációs példa
  • Új BL-Touch érzékelő konfigurációs példa
  • Új GYIK, konfigurációs ellenőrzés és G-kód dokumentumok
 • Kezdeti támogatás a folyamatos integráció teszteléséhez az összes végleges GitHub fejlesztésben
 • Számos hibajavítás és kódtisztítás

Klipper 0.5.0

Elérhető a 20171025. Főbb változások ebben a kiadásban:

 • Több extruder-el rendelkező nyomtatók támogatása.
 • Kezdeti támogatás a Beaglebone PRU-n való futtatáshoz. Kezdeti támogatás a Replicape alaplaphoz.
 • Kezdeti támogatás a mikrokontroller kódjának valós idejű Linux-folyamatban történő futtatásához.
 • Több mikrovezérlő támogatása. (Például egy extruder vezérelhető egy mikrokontrollerrel, a nyomtató többi része pedig egy másikkal.) A mikrovezérlők közötti műveletek összehangolásához szoftveres órajel-szinkronizálás van implementálva.
 • Léptető teljesítményének javítása (20Mhz-es AVR-ek akár 189K lépés/másodpercig).
 • Támogatás a szervók vezérléséhez és a fejhűtő ventilátorok meghatározásához.
 • Számos hibajavítás és kódtisztítás

Klipper 0.4.0

Elérhető a 20170503. Főbb változások ebben a kiadásban:

 • Javított telepítés Raspberry Pi gépekre. A telepítés nagy része most már szkriptelt.
 • A corexy kinematika támogatása
 • Dokumentáció frissítések: Új Kinematika dokumentum, új Pressure Advance tuning útmutató, új példa konfigurációs fájlok, stb
 • Léptető teljesítmény javulása (20Mhz AVR több mint 175K lépés/másodperc, Arduino Due több mint 460K)
 • A mikrokontroller automatikus visszaállításának támogatása. A Raspberry Pi USB tápellátásának kapcsolásával történő visszaállítás támogatása.
 • A nyomás előtolás algoritmus mostantól look-ahead funkcióval működik, hogy csökkentse a kanyarodás közbeni nyomásváltozásokat.
 • A rövid cikcakk mozgások maximális sebességének korlátozása
 • AD595 érzékelők támogatása
 • Számos hibajavítás és kódtisztítás

Klipper 0.3.0

Elérhető a 20161223. Főbb változások ebben a kiadásban:

 • Javított dokumentáció
 • Delta kinematikai robotok támogatása
 • Arduino Due mikrokontroller támogatása (ARM cortex-M3)
 • USB alapú AVR mikrovezérlők támogatása
 • Támogatás a "nyomás előtolás" algoritmushoz - ez csökkenti a nyomatok során keletkező szivárgást.
 • Új "léptetőfázis-alapú végállás" funkció - nagyobb pontosságot tesz lehetővé a kezdőpont végállásában.
 • A "kiterjesztett G-kód" parancsok támogatása, mint például a "help", "restart" és "status".
 • A Klipper konfiguráció újratöltésének és a gazdaszoftver újraindításának támogatása a "restart" parancs terminálból történő kiadásával.
 • Lépegető teljesítményének javítása (20Mhz-es AVR-ek akár 158K lépés/másodpercig).
 • Javított hibajelentés. A legtöbb hiba mostantól a terminálon keresztül jelenik meg, a megoldásra vonatkozó segítséggel együtt.
 • Számos hibajavítás és kódtisztítás

Klipper 0.2.0

A Klipper első kiadása. Elérhető a 20160525. A kezdeti kiadásban elérhető főbb funkciók a következők:

 • Alapvető támogatás cartesian nyomtatókhoz (stepperek, extruder, fűtött tárgyasztal, hűtőventilátor).
 • A gyakori G-kód parancsok támogatása. Az OctoPrint interfész támogatása.
 • Gyorsulás és előretekintő kezelés
 • AVR mikrovezérlők támogatása szabványos soros portokon keresztül
Back to top